Üniversite Yaşam

Bursiyer adayları ile burs verenleri buluşturan girişim: E-Bursum

Yazan: Alperen Öncel

Türkiye’deki manuel burs sistemini dijital ortama taşıyan E-Bursum, öğrencilerin burs alma konusunda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırıyor.

2011 yılında yaşanan Van depreminden sonra maddi olanaklarının yetersiz olması sebebi ile burs bulmakta zorlanan ve burs alma sürecinde ki zorluklar ile karşılaşan Mesut Keskin bu konuda bir çözüm arayışına girip E-Bursum’u kuruyor. Bugün 150 bin üzerinde kullanıcısı ve yaklaşık 4 bin bursiyere toplam 13 Milyon TL tutarında burs imkanı sağlayan platform sayesinde burs bulmakta zorlanan öğrenciler hızlı ve adaletli bir şekilde burs alma şansına sahip oluyorlar. Bunun için öğrencilerin yapması gereken; E-Bursum internet sayfasına girip kendi profillerini oluşturmak. Aynı zamanda çeşitli vakıflar ve derneklerin üye olduğu E-Bursum, üye olan burs verenlerine kendi profillerini oluşturma ve burs verme kriterlerini belirtme imkanı sunuyor. Böylece iki tarafı digital ortamda bir araya getiren platform; bursların daha sistemli, hızlı, ve adaletli bir şekilde verilmesini sağlıyor. Türkiye’nin 81 ilinden başvuru yapabildiği uygulamada burs alanların yüzde 80’i lisans öğrencisi. E-Bursum burs imkanı sağlamanın yanında, burs almayı hak eden öğrencilerin burs veren şirketlerde staj yapmalarına da yardımcı oluyor.

Toplumsal Eşitlikçi Fayda Protokolü

E-Bursum kurucusu Mesut Keskin, protokolü şöyle anlatıyor: “Toplumsal eşitlikçi fayda protokolünü eğitimde fırsat eşitsizliğini asgari düzeye indirmek amacıyla gerçekleştirdik. Bu protokol ile amacımız burs veren ve öğrenci arasındaki iletişimin iyi niyetli, dahil edici, yapıcı ve şiddetsiz iletişim şeklinde olmasını sağlamak ve bu protokol ile garanti alınmasına katkıda bulunmak. Bu protokol öğrencilerin haklarını burs sektöründe koruyan ilk protokol olma özelliği taşıyor. Örneğin burs başvurusunda bulunan öğrencilerin ilgili burs formunda belirtilen şartları taşıması halinde ırk, renk, din, dil, yaş, cinsiyet, cinsel eğilim ve yürürlükteki yasalar tarafından korunan diğer etkenlerden bağımsız bir seçim süreci yaşaması maddesi bulunmakta. Aynı zamanda öğrencilerin özel yaşamlarını sorgulamadan veya baskı altına almadan, özel yaşamlarına kayıtsız ve şartsız saygı duyulması yine önemli maddelerimizden biri. Öğrenci bilgilerinin kanunlara uyacak şekilde gizli ve güvenli tutulması ve herhangi bir nedenden ötürü bursu kesilen öğrenciye, nedeni ile birlikte bilgi verilmesi de protokol maddelerinden birkaçı.”

Konu ile ilgili olarak Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Emine Öncel; Vakıf olarak, burs verildiğine dair öğrencileri haberdar etme, bursiyer olma hakkını kazanma konusunda kriterleri öğrencilere belirtirken zorluklar yaşadıklarını, prosedürler gereği evrak hazırlama  süreçlerinin de öğrenciler açısından kolay ilerlemediğini söyledi. Daha adil ve daha hızlı bir şekilde mevcut olandan daha fazla öğrenciye destek olmak istediklerini belirten Öncel; E-Bursum sayesinde bu pürüzlerin ortadan kalktığını, gerçek anlamda burs almayı hak etmiş öğrencilere destek verebileceklerini ekledi. Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından tıp, hukuk, eczacılık, mimarlık, işletme, diş hekimliği, grafik tasarım ve mühendislik alanlarında lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayarak her yıl yüzlerce öğrenciye destek oluyor.

 

 

 

 

Yorum yazın