Genel

Gizli örgüt Ergenekon’un yasal örgüte tahammülü yok

Yazan: [email protected]

Ahmet Şık Ergenekon soruşturması sanıklarından Ergun Poyraz’da ele geçirilenler arasında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir belgede sendikalardan meslek odalarına ve siyasi partilere kadar birçok sivil toplum örgütünün de fişlendiği ortaya çıktı. “Yıkıcı ve bölücü örgütlere destek veren sivil toplum örgütleri” adıyla fişlenen STÖ’ler arasında Türkiye Barolar Birliği (TBB), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Kamu Emekçileri […]

Ahmet Şık

Ergenekon soruşturması sanıklarından Ergun Poyraz’da ele geçirilenler arasında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir belgede sendikalardan meslek odalarına ve siyasi partilere kadar birçok sivil toplum örgütünün de fişlendiği ortaya çıktı. “Yıkıcı ve bölücü örgütlere destek veren sivil toplum örgütleri” adıyla fişlenen STÖ’ler arasında Türkiye Barolar Birliği (TBB), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB), Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) da bulunuyor.

Sağcı sendikada var

“Bölücü örgüte destek veren” ve “Yıkıcı ve bölücü örgütlerin her ikisine birden destek veren” diye ayrıma tabi tutularak fişlenen STÖ’lere PKK yanlısı olmak, insan hakları ihlallerini eleştirmek, F tipi cezaevi uygulamalarının karşısında yer almak, hükümeti protesto etmek gibi suçlamalar yöneltiliyor. Fişlenen STÖ’ler arasında bulunan sendikalar maaş zamlarına yönelik eylemler düzenleyerek kamu düzenini bozmaya çalışmakla suçlanıyor. Hakkında, “Kamu düzenini bozucu kitlesel faaliyetler içerisinde yer almakta ve memur maaşları vb. istismara açık konularda yıkıcı ve bölücü örgütlerle birlikte hareket etmektedir” diye açıklama yapılan sendikalar arasında sağ eğilimli Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu da (Türk Kamu-Sen) var.

“Belge doğru ama gizli kalmalı”

Neredeyse muhalif tüm STÖ’lerin yer aldığı “gizli” fişleme dosyasının doğru olup olmadığı Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na da soruldu. Savcılığa gönderilen yanıtta, 2003’te hazırlandığı belirtilen belgenin TSK’nın görevleri gereği hazırlandığı belirtildi ve doğru olduğu teyit edildi. “Yurtiçi ve yurtdışından kişi, kurum/kuruluşlardan intikal eden ve akademik çalışmalardan istifade edilen dokümanlardır” denen belgelerdeki bilgilerin devletin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gerektiği de vurgulandı.

Barolar Birliği de “bölücü”, gazeteci derneği de

Ergenekon tutuklularından Ergun Poyraz’ın ev ve işyerinde yapılan aramalarda elde edilen belge, iddianamenin ek belgeleri arasına konuldu. Ek belgelerin 330 numaralı klasöründe bulunan belge STÖ’lerin tüm faaliyetlerinin askerler tarafından yakından izlendiğini gösteriyor.

Belgenin, “Bölücü örgüte destek veren sivil toplum örgütleri” başlıklı çizelgesinde 47, “Yıkıcı ve bölücü örgütlerin her ikisine birden destek veren sivil toplum örgütleri” başlıklı çizelgesinde ise 15 STÖ’nün adı sayılıyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), İnsan Hakları Derneği (İHD), Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri (TAYAD), Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Emeğin Partisi (EMEP), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Türkiye Barolir Birliği (TBB), Türk Tabipler Birliği (TTB) her iki listede birden yer alıyor.

53 kurum fişlendi

Her iki listede toplam 53 kurumun fişlendiği belgede siyasi partilerden HADEP, ÖDP, EMEP, Demokratik Halk Partisi (DEHAP); sendikalardan Eğitim-Sen, KESK, Türk Kamu-Sen, Sinema Emekçileri Sendikası (SES); meslek birlikleri ve odalardan TMMOB, TBB, ÇGD, TTB, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da var.
“Bölücü örgüte destek veren sivil toplum örgütleri” başlıklı çizelgede kurumun adı, kurucu veya yöneticisi, hangi örgüte bağlı olduğu, genel merkezinin nerede olduğu, şube sayısı gibi bilgiler yer alıyor. STÖ’lerin KADEK (PKK) ve aşırı sol örgüt yanlısı olarak fişlendiği çizelgelerin en sonunda ise fişlenen kurumla ilgili düşünceler belirtiliyor. “Yıkıcı ve bölücü örgütlerin her ikisine birden destek veren sivil toplum örgütleri” başlıklı çizelgede ise kurumun adı ile suçlama nedenlerinin yer aldığı bir açıklama kısmı bulunuyor.

Her kurum “yıkıcı-bölücü”

Yıkıcı ve bölücü örgütlerin her ikisine birden destek veren sivil toplum örgütleri” arasında sayılan STÖ’ler ile haklarında yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

Eğitim-Sen: PTÖ (PKK terör örgütü) Kürtçe eğitim isteklerine öncülük etmektedir. PTÖ’nün uzantısı ve HADEP’in bir yan kuruluşu gibi çalışmaktadır. AB kuruluşlarına Kürt sendikası görüntüsü verilmektedir.

İHD:PTÖ ile mücadele ve cezaevi uygulamaları aleyhine sürekli ve geçici komisyonlar oluşturmak suretiyle çalışmalarını yürütmektedir. Türkiye aleyhine görüş oluşturmak üzere yanlış ve maksatlı roparlorla Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etmektedir.

HADEP: PTÖ’nün güdümünde siyasi alan faaliyetlerini yürütmekte, devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı biçimde diğer yıkıcı-bölücü örgütlerle başta F tipi cezaevi eylemleri olmak üzere her türlü konuda işbirliği yapmaktadır.

ÖDP: F tipi cezaevlerini protesto eylemleri ile ülke genelindeki sorunları istismara yönelik propaganda nitelikli çeşitli etkinliklerde diğer oluşumlarla birlikte hareket etmektedir.

EMEP:Ülke genelindeki sorunları istismara yönelik propaganda nitelikli çeşitli etkinlikler ve eylemler gerçekleştirmektedir.

KESK:F tipi cezaevleri uygulaması, memur eylemleri gibi kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyetler içerisinde yer almaktadırlar. Ayrıca KESK’e üye olan 19 sendika tarafından Nevruz, Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Barış Günü gibi etkinliklere destek verilerek aşırı sol terör örgütlerinin sözcülüğü yapılmaktadır.

Türk Kamu-Sen: Kamu düzenini bozucu kitlesel faaliyetler içerisinde yer almakta ve memur maaşları vb. istismara açık konularda yıkıcı ve bölücü örgütlerle birlikte hareket etmektedir.

ÇHD:Nevruz kutlamaları, Kuzey Irak’a yönelik operasyonları ve F tipi cezaevi uygulamasını protesto eylemlerinde ön plana çıkmışlardır.

TBB:Aşırı sol terör örgütleri tarafından organize edilen özellikle F tipi cezaevlerini protesto eylemlerine destek vermekte ve ülkenin genel düzenini bozucu faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Ayrıca insan haklarını, hükümetin uygulamalarını protesto etmek için düzenlenen etkinliklere iştirak etmektedirler.

ÇGD: F tipi cezaevleri uygulaması, insan hakları, Nevruz vb. durumları protesto eylemlerine iştirak etmişlerdir.

TMMOB, TTB, EMO ve İMO: Aşırı sol terör örgütleri tarafından organize edilen özellikle F tipi cezaevlerini protesto eylemlerine destek vermekte ve ülkenin genel düzenini bozucu faaliyetler içerisinde yer almaktadır.

Bunlar da “bölücü”

Bölücü örgüte destek veren sivil toplum örgütleri” arasında sayılan STÖ’ler ile haklarında yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

Eğitim-Sen:Örgütü KADEK/Aşırı sol. Bölgedeki okullarda Kürtçü kadrolaşmayı ve üyesi öğretmenler vasıtasıyla okullarda bölücülük faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır.

Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜNSİAD):Örgütü KADEK. Sözde Kürt işverenleri bir çatı altında toplamaya çalışmaktadır.

Mezopotamya Kültür Merkezi: Örgütü KADEK. Kürt kültürü ve tarihi oluşturmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Kürt Enstitüsü: Örgütü KADEK. Sözde Kürt tarihi, sanatı ve kültür faaliyetleri icra ederek Kürtlük bilincini arttırmaya yönelik faaliyetler icra etmektedirler.

Toplum Sorunlarını Araştırma Vakfı: Örgütü KADEK. Düzenledikleri etkinliklerde Kürtçülük propagandası yapmaktadırlar.

TTB: Örgütü KADEK/Aşırı sol. Gözaltına alınan örgüt mensupları ile ilgili Türkiye aleyhine rapor düzenlemektedirler.

TBB: Örgütü KADEK/Aşırı sol. Örgüt mensuplarının davalarında destek vermektedir.

Barış ve Demokrasi İçin Biraraya Vakfı: Örgütü KADEK. Kürtçülük temelinde siyasi faaliyetler yürütmekte ve ortak fikir oluşturmaya çalışmaktadır.

Özgür Üniversite: Örgütü KADEK. Türkiye Cumhuriyeti rejimi ve Atatürkçülük ile ilgili menfi propagandalar yapmaktadırlar.

HADEP:Örgütü KADEK. PKK terör örgütünün güdümünde siyasi alanda faaliyetlerini yürütmekte, devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı biçimde diğer yıkıcı-bölücü örgütlerle her konuda işbirliği yapmaktadır. AB ülkelerine sözde Kürt kökenli vatandaşlarımızın tek temsilcisi olduğu görüntüsü vermeye çalışarak sözde Kürt sorununun çözümünde terör örgütünün tek muhatap alınmasına gayret etmektedir.

Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti: Örgütü KADEK. Doğu ve Güneydoğulu gazete çalışanlarını bir çatı altında toplamaya çalışmakta, örgüt görüşleri doğrultusunda yanlı haber üretilmesini sağlamaktadır.

Helsinki Yurttaşlar Derneği: Örgütü KADEK. İnsan hakları ihlalleri ve sözde Kürt kökenlilere sosyal yardımlar adı altında Finlandiya bağlantılı faaliyet göstermektedir.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı: Örgütü KADEK. Sözde insan hakları ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle devlet aleyhinde bilgi ve belge toplamaya çalışmaktadır.

Sinema Emekçileri Sendikası: Örgütü KADEK. Kürtçü ve aşırı sol örgütler tarafından gerçekleştirilen etkinliklere destek vermektedir.

Yorum yazın