Etiket -Ali Mut – Canol Soybay

Uyum talep eden toplumda uyumsuzluğu simgeleyen, dünyaya yan bakan, çelişkiyi abartarak mizahın ihtiyaç duyduğu vurguyu karakterize eden tiplemeler