Etiket -biyolojik çeşitlilik

Saint Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezi'nde, nesli tükenen ya da tükenmeye yüz tutmuş türler de dahil binlerce tahnit havyan sergileniyor.