Etiket -çağan şekercioğlu

Kars'ta, verici yerleştirilerek doğaya salınan beş kurttan dördü insan tarafından öldürüldü. Yaşayan tek bireyin İstanbul büyüklüğünde bir alanı kullandığı saptandı.

* 18 Aralık gecesi imzalanan Kopenhag Anlaşması, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın önüne geçmek açısından bilim çevrelerinde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ümit edilen, tüm ülkelerin 2050 yılına kadar emisyonlarını 1990’a göre yüzde 50 azaltmayı kabul etmesiydi. Ama sadece gelişmiş ülkelerin 1990’a göre emisyonlarını yüzde 80 indirmesinde anlaşıldı. Brezilya, Çin ve Hindistan gibi hızla […]