Etiket -dozer yasası

Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına göre Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, barınma hakkını tehlikeye sokuyor