Genel

Eldiven: Eruygur’un üçüncü darbe planı

Yazan: HaberVs

Medyakronikinfo@medyakronik.com Taraf gazetesinde bugün (7 Temmuz 2008) yayımlanan, “Kod Adı Eldiven: Ergenekon’un üçüncü Darbe Planı” başlıklı haberde, son operasyonlarda tutuklanan emekli orgeneral Şener Eruygur’un ofisinde ele geçirildiği iddia edilen planlara yer verildi. “Ergenekon’un dört yıldızlı tutuklusundan emekli Orgeneral Eruygur’un başarısız Sarıkız ve Ayışığı darbe planlarından sonra Eldiven adlı üçüncü bir askeri müdahale planı daha hazırladığı […]

Medyakronik
info@medyakronik.com

Taraf gazetesinde bugün (7 Temmuz 2008) yayımlanan, “Kod Adı Eldiven: Ergenekon’un üçüncü Darbe Planı” başlıklı haberde, son operasyonlarda tutuklanan emekli orgeneral Şener Eruygur’un ofisinde ele geçirildiği iddia edilen planlara yer verildi. “Ergenekon’un dört yıldızlı tutuklusundan emekli Orgeneral Eruygur’un başarısız Sarıkız ve Ayışığı darbe planlarından sonra Eldiven adlı üçüncü bir askeri müdahale planı daha hazırladığı anlaşıldı” denilen haber şöyle:

Bugüne kadar, 2004 yılında adları Sarıkız ve Ayışığı olan iki darbe girişimi atlattığımızı biliyorduk. Meğer aynı dönemde üçüncü bir darbe girişimi daha atlatmışız. Ergenekon soruşturması kapsamında Emekli Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un ofisinde bulunan “Eldiven” adlı belge, üçüncü darbe girişimini tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Sarıkız ve Ayışığı’ndan farklı olarak “Eldiven”de bir şifre sistemi kullanmaya gerek duyulmamış.

TSK’de uyumsuzluk

Sarıkız ve Ayışığı’nın devamı olan yeni planın girişinde “TSK içinde darbe planlarını destekleme” bakımından uyumsuzluk olduğu belirtiliyor ve “bu uyumsuzluğu aşmak için yapılacaklar” art arda sıralanıyor. Kod adı “Eldiven” olan planın ana hedefi ‘TSK, Meclis, Bürokrasi ve yerel yönetimleri şekillendirmek’ olarak tanımlanıyor. Anayasa, kanunlar, tüzük, yönetmelikler ve “kırmızı kitabın” (Milli Güvenlik Siyaset Belgesi) yeniden hazırlanmasını içeren bu plan, “TSK merkezli halk” olarak tanımladığı bir hedefi de ortaya koyuyor. Deşifre olması durumunda, planın akim kalmaması için “idhar” (aşağılama) adı altında gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanıyor.

Hücre sistemi

Planda tüm toplumsal kesimlerden insanların hücre sistemine göre örgütlenmesi hedefleniyor. Bu örgütlü kesimler kendilerine alan tahsis edilerek birbirleriyle irtibat halinde olmaksızın, neye hizmet ettiklerini bilmeden, deşifre olan unsurlarla ve esasen aynı işi yaptıklarını anlamadan faaliyet gösteriyorlar. Plan, “Dâhilî mutabakatın sağlanması,” “CMB (Cumhurbaşkanlığı) mutabakatının sağlanması,” “yıpratma,” “hazırlık ve geçiş,” “TSK Türk Halkı Projesi” olarak beş başlıktan oluşuyor. Planın içeriğinde kamuoyu oluşturmak amacıyla ne tür psikolojik harp taktiklerine başvurulacağı ve olaylar karşısında nelerin söyleneceği ana temalarıyla ortaya konuyor.

İkna ve yaptırım

“Eldiven”in ilk aşamasında yurt içinde dahili mutabakatın sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla komuta kademesi içerisinde sürekli koordinasyon sağlanması, kurye kullanılması ve emekli komutanlardan yararlanma gibi taktikler belirleniyor. TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) mutabakatında
ise ikna yöntemi ve yaptırımla planın devreye alınması amaçlanıyor. YAŞ’taki (Yüksek Askeri Şura) kararlarının şekillendirilmesi hedefine yönelik, içinde gazetecilerle aktif paşaların da bulunduğu kişilerle görüşmeler yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı mutabakatında ise, müşterek hareket tarzı geliştirmede, TSK mutabakatı ve YAŞ şekillendirmesinde Cumhurbaşkanı’nın etkinliğinden istifade edilmesi amaçlanıyor.

Yıpratma politikası

YÖK ve İmam Hatip Liseleri teşebbüsünün devamı halinde müşterek çıkış yapılması, MGK Genel Sekreteri, MİT Müsteşarı ve Başbakanlık Müsteşarı mutabakatının sağlanması isteniyor. Yıpratma politikası sürecinde, medyanın şekillendirilmesi, bazı medya organlarına maddi destek sağlanması, medya kuruluşlarına ikna ve yaptırım uygulanması, bu aşamada televizyon kanalı kurulması ve stratejik düşünce merkezleri oluşturulması da hedefler arasında yer alıyor. Yıpratma başlığı altında siyasi oluşumların şekillendirilmesi hedeflenirken, sosyal demokratlar, liberaller, milliyetçiler olarak tanımlanan kişilerin isimleri tek tek belirleniyor. Bu aşamada Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’in olurunun alınması da isteniyor. Yıpratma başlığı adı altındaki “karşı taarruz” maddesinde ise, ekonomi, laiklik, yolsuzluk ve parça koparmayla karşı taarruzun gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bunun için türban, eğitim, YÖK, tarikatlar, Merkez Bankası, dinî sermaye üzerinden siyasi aritmetiğin değiştirilmesi, yolsuzluklar üzerine yayınlanacak kitaplarla Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yıpratılması isteniyor.

“Hazırlık ve Geçiş” başlığında anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, eğitim stratejisi ve milli güvenlik stratejisine uygun projelerin hazırlanması istenirken, din stratejisi ve varoşlar için özel bir çalışma yapılması, bu aşamadan sonra bir teknokrat hükümeti kurularak seçim tarihinin belirlenmesi amaçlanıyor.
“TSK-Türk halkı” projesinde yer alan küçük eylemler başlığı altında, bayrak asılması, ışıkların söndürülmesi gibi eylemlerle alt kademenin tetiklenmesi ve duyarlı hale getirilmesi isteniyor. Kamplar, lojmanlar ve ordu evlerinin bu proje kapsamında halka açılması hedefleniyor.

Şifresiz plan

“Eldiven”in en dikkat çekici yönü, planın ayrıntılarında herhangi bir şifre sisteminin kullanılmamış olması. Pek çok özel kişinin ismi planda açıkça yer alıyor. Bu kişilerin plandan haberdar olup olmadıklarını veya plandan haberdar olsalar bile kendilerine düşen rolü oynamayı kabul edip etmediklerini bilmediğimiz için isimleri yayımlamıyoruz.

Yorum yazın