Gündem İnsan hakları Sağlık

İki insandan biri, devletin sağlık verilerine erişmesinden rahatsız

Yazan: Güneş Beste Kurtoğlu

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’un Dünya Ekonomik Forumu için yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde her iki insandan biri, devletin sağlık verilerine ulaşmasından rahatsız.

Paris merkezli uluslararası pazarlama ve kamuoyu araştırma şirketi Ipsos‘un Dünya Ekonomik Forumu için yaptığı araştırmaya göre dünya genelinde her iki insandan biri, devletin, kişisel sağlık verilerine ulaşmasından rahatsız oluyor.

28 ülkeden 21 bin kişinin katıldığı, 26 Mart – 9 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan “Kişisel Sağlık Verileri ve Aşı Pasaportları Üzerine Küresel Görüşler” (Global Views on Personel Health Data and Vaccine Passport) başlıklı araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 84’ü kişisel sağlık ve aşı bilgilerine kendi doktorlarının erişmesinden rahatsız olmuyor. Fakat söz konusu işverenler, devletler ve teknoloji, havaalanı gibi özel şirketler olduğunda kişisel sağlık bilgilerine erişilmesinde kendilerini rahat hissedenlerin oranı azalıyor. Katılımcıların yüzde 56’sı, işvereninin kişisel sağlık verilerine erişmesinde kendini rahat hissederken, devletlerinin erişmesinde yüzde 50, özel şirketlerin erişmesinde ise yüzde 40’a kadar düşüyor.

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 78’i, sağlık verilerine kendi doktorlarının erişmesinden rahatsız değil ve bu oranla, 28 ülke arasında 23. sırada yer alıyor. İşverenlerinin kişisel sağlık verilerine erişmesinde rahat hissetme oranı yüzde 64 ile yedinci, devletlerin erişmesinde rahat hissetme oranı yüzde 55 ile sekizinci, özel şirketlerin erişmesinde rahat hissetme oranı yüzde 50 ile beşinci sırada yer alıyor.

Yaş arttıkça rahat hissetme oranı değişiyor

Araştırmaya göre bu konudaki yaklaşım cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre pek farklılaşmasa da, yaşlı insanlarda bazı veriler de değişiklikler bulunuyor. Yaşlıların, doktorların sağlık verilerine erişmesinde rahat hissetme oranları diğer yaş gruplarına göre yüzde 8 civarı daha fazlayken, devlet ve özel şirketlerin erişmesinde rahat hissetme oranları diğer yaş gruplarına göre yüzde 11 civarı daha az.

Aşı olmamak ayrımcılık yaratacak mı?

Türkiye’nin bulunmadığı 12 ülkeden 15 binden fazla kişinin katılımıyla 8-11 Nisan tarihlerinde yapılan bir diğer araştırmanın sonuçlarına göre aşı olmayanlara karşı bir ayrım olup olmayacağı sorusu akla geliyor. Araştırmaya katılanların yüzde 54’ü “Kalabalık ortamlardan oluşan (toplu ulaşım, uçakla seyahat, kültür ve spor etkinlikleri gibi) aktivitelere yalnızca aşı olanların katılmasına izin verilmesi” fikrine daha yakın hissettiğini belirtiyor. Katılanların yüzde 46’sı ise aktivitelere sadece aşı olanların katılabilmesinin aşı olmayanlar (uygun olmayanlar, aşı olmayı bekleyenler, aşı olmamayı seçenler) için adaletsiz olduğunu düşünüyor.

Aşı pasaportu ne kadar geçerli olmalı?

Yapılan diğer araştırmada sorulanlardan birisi ise etkinlikler ve seyahat için aşı pasaportu ne kadar süre gerekli olduğu. Katılımcıların yüzde 32’si “sadece birkaç ay “cevabını verirken, yüzde 32’si ise “en az yılsonuna kadar” aşı pasaportunun gerekli olduğunu düşünüyor.

Araştırmanın yürütüldüğü ülkeler

Araştırmaya Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada  Brazil, Çin (anakara), Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Japonya, İspanya ve ABD’den biner ve Arjantin, Şili, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç ve Türkiye’den 16/18 ila 74 yaşında 5 yüzer kişi çevrimiçi katıldı.

Yorum yazın