Genel

Taraf’ın cevabı ve cevabın cevabı

Yazan: HaberVs

Medyakronik’te bizim expo 2015 bombamızla ilgilihaberinizi gördüm. Doğru o gün vahim bir hata yaptık. Birincisi taşraya yani Ankara ve İzmir taşrabaskılarına haber birinci sayfadan manşette değilsayfanın altında iki sütun haber olarak gitti. Kezaşehirde de aynı ölçüdeydi. İkincisi taşraya birinci sayfadan hatalı habergitmedi. Sanırım siz gazetenin taşra baskısınıgörmemişsiniz. Şükürler olsun birinci sayfayıdüzelttik. Sadece içeride, yedinci sayfada […]

Medyakronik’te bizim expo 2015 bombamızla ilgili
haberinizi gördüm. Doğru o gün vahim bir hata yaptık.

Birincisi taşraya yani Ankara ve İzmir taşra
baskılarına haber birinci sayfadan manşette değil
sayfanın altında iki sütun haber olarak gitti. Keza
şehirde de aynı ölçüdeydi.

İkincisi taşraya birinci sayfadan hatalı haber
gitmedi. Sanırım siz gazetenin taşra baskısını
görmemişsiniz. Şükürler olsun birinci sayfayı
düzelttik. Sadece içeride, yedinci sayfada İzmir’in
kazandığına dair bir haber vardı.

Ve üçüncüsü “sırf İstanbul için” bir baskı daha
yapmadık. Rutin olarak her gün İstanbul için (ki
sadece İstanbul değil İzmir ve Ankara’nın şehir
baskıları için de) bir baskı daha yapıyoruz.
Diğerlerinden yarım saat sonra. Ve o gün de bu rutin
çerçevesinde baskı yapıldı ve içeride yanlış haber
düzeltildi.

Sizin haber bizim haberden daha yanlış olmuş

Ayrıca özür hatanın yapıldığı sayfaya yani ekonomi
sayfasına ertesi gün konuldu. Kolay gelsin.

Eray Özer
Taraf Gazetesi
Yazıişleri Müdürü

Nazik cevabınıza çok teşekkür ederim.
Gazetelerin başına bazen böyle hiç hesapta olmayan kazalar gelebilir.
Bunu anlayışla karşılarım.
Nitekim ben de konuya, yanlıştan kurtarmak maksadıyla yaklaştım.
Yoksa bir “suç-üstü” yapmak niyetinde değildim.
Mektubumun ayrıntılardaki yanlışları, sonuçta sizin yaptığınız yanlışın üstünü örtmez.
Cevabınız 3 Nisan’da Taraf’ta çıkan Paris mahreçli haberi niye kulandığınızı da açıklamıyor.
Ki asıl vahim hata, Expo zokasını yutan gazetecilerle alay eden, sanki Taraf aynı zokayı yutmamış intibaı uyandıran bu haberinizdi.
Taraf emekçilerine bol gayret, cesaret ve iyi çalışmalar diliyorum.

Ümit Bayazoğlu

Yorum yazın