Eğitim Yaşam

Özel okullar neden tercih ediliyor?

Yazan: Hazal Kardaşlar

Özel okullara giden öğrenci sayısı da okul ücretleri de her yıl artıyor. Peki veliler neden bunca masrafa katlanıp çocuklarını özel okullara göndermeyi tercih ediyor?

Son yıllarda özel okulların eğitim sistemi içindeki payı giderek artıyor. Bu payın artmasıyla birlikte okul fiyatlarında da artış gözlemleniyor. Fiyatlar, okulların sahip oldukları özellikler, öğretmen kadrosu gibi çeşitli kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Ancak fiyatlar yükselse de son yıllarda veliler devlet okulları yerine özel okulları tercih ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilk ve orta öğretimde toplam 68 bin 411 okul bulunuyor. Bu okullarda 17 milyon 505 bin 379 öğrenci  eğitim ve öğretime devam ediyor. 1 milyon 450 bin öğrenci özel okullarda eğitim görüyor. Bundan yirmi yıl önce öğrencilerin yaklaşık yüzde biri özel okullara devam ederken özel okul payının yüzde 8’in üzerine çıktığı görülüyor. Özel okulların yıllık ücretlerinin 15-16 bin liradan başlayıp 60-70 bin liralara kadar ulaşması, ilgiyi pek de azaltmıyor.

Yabancı dil, tenha sınıflar ve teknoloji kullanımı 

Özel okul arayışında olan anne ve babaların tercihlerini etkileyen en önemli unsurlardan biri “yabancı dil”. Görüştüğümüz veliler, çocuklarının küçük yaştan itibaren yabancı dil eğitimi almalarını ve bu dili ana dillerine yakın bir şekilde konuşma becerisine sahip olmalarını istiyor. Ebeveynler kendilerinde zayıf buldukları yönleri keşfettiklerinde kendi çocuklarının küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenmesini istiyorlar. Her iki çocuğunu da Bahçeşehir okullarında okutan H. A. her özel okul devlet okullarından daha iyi İngilizce eğitim verir gibi bir kural olmasa da, özel okullarda çocuklarının daha iyi bir ingilizce eğitimi alabileceğine inanıyor.

Velilerin özel okul tencih etmesine neden olan unsurlardan biri de teknoloji kullanımı. Canan Gürbüz’ün kızı Beylikdüzü Okyanus Koleji’nde okuyor. 19 bin 500 liralık okul ücretini 12 ay taksitle ödüyor. Okul servisi için her ay 250 lira veriyor. Gürbüz, özel okulun teknolojik imkanları ve eğitim kalitesinin yüksek olduğunu düşünüyor: “Bazı günler çocuğum, klasik defter, kitap, kalem, silgi vb kırtasiye malzemelerini kullanmak ve taşımak zorunda kalmıyor. Akıllı defter ve tahtayla çalışmak çocuğumun derse katılım hevesini arttırıyor. Böylece aktif katılım sağlanıyor. Sınıf ortamında yapılamayan bir deney veya uygulama teknolojiyi kullanarak öğrencilerle paylaşılması etkili oluyor”.

“Sanat ve sosyal faaliyetler çocukları geliştiriyor”

Tercihini özel okuldan yana kullanan bir başka veli Özgül Meydan’ın oğlu Avcılar Doğa Koleji’nde okuyor. Meydan, oğlunun kendi bilgi ve becerilerine uygun olarak farklı etkinliklerde yer aldığını söylüyor. Kaliteli bir eğitimden söz edebilmek için öğretimin yanında kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinliklerin de bulunması gerektiğini düşünüyor. Meydan’a göre bu sanatsal ve sosyal faaliyetlerle birlikte öğrenme becerileri gelişiyor. Özellikle bu faaliyetlerde ekip çalışmasıyla gerçekleştiriliyor. Veliler, ekip çalışmalarının, öğrencilerin kişisel gelişimi için önemli olduğunu düşünüyor. Bu çalışmalarla birey çok yönlü hale geliyor. Akranlarla uyum sağlamak yaşamlarında başarılı olmaları için gerekli. Bu ders dışı etkinlikler öğrencilerin hayata bakış açılarını değiştiriyor. 

“Özel okullar İstanbul gibi kalabalık şehirlerde öğrenciler için avantajlı”

İstanbul gibi kalabalık şehirlerde devlet okullarındaki sınıfların kalabalığı da özel okulları tercih nedenleri arasında yer alıyor. Özel okullar daha az kişiyle eğitim alma imkanı sunuyor. Konuştuğumuz velilerin pek çoğu 40 50 kişilik sınıflarda öğrenci öğretmen arasında iletişimsizlik veya iletişim kopukluğu olabileceğini düşünüyor. Kalabalık sınıf ortamında her bir öğrenci ile iletişim kurmak zor bir durum haline gelebiliyor. Velilere göre özel okullarda 20 25 kişilik sınıflarda öğrencileri kontrol etmek  ve onlarla bağ kurabilmek daha kolay ve eğitim açısından verilmi olabiliyor.

Yorum yazın