Etiket -çizgili günler

Uyum talep eden toplumda uyumsuzluğu simgeleyen, dünyaya yan bakan, çelişkiyi abartarak mizahın ihtiyaç duyduğu vurguyu karakterize eden tiplemeler