Etiket -foucault

Genellikle postmodernizm başlığı altında ve aşağılayıcı bir biçimde hepsi bir ve aynı yolun yolcusu diye anılan batı felsefesinin bu dört yaramaz çocuğu aslında hiç de sanıldığı gibi postmodern bir kayıtsızlık içinde değildir. Batı felsefesinin temellerini insanlığın selameti için dinamitleyen bu dört bilge birer yaşam kurucu estetisyen olarak teolojinin sahneden çekilmesiyle oluşan derin krizin nasıl giderileceğine […]