Yaşam

Öğrenciler üniversiteden kariyer ve istihdam bekliyor!

Yazan: HaberVs

Laureate'in Üniversite Ağı'nın 21 ülkede yaptırdığı anketin sonuçlarına göre öğrenciler daha yenilikçi, esnek ve iş odaklı bir üniversite bekliyor

Küresel çapta 20 bin özel üniversite öğrencisinin katıldığı anketin sonuçlarına göre üniversite öğrencileri gelecekte üniversitelerin temel konusu olarak erişilebilirlik, esneklik, yenilikçilik ve iş odaklılığı görüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de dahil olduğu dünyanın en geniş yükseköğrenim ağı Laureate sponsorluğunda, 21 ülkedeki 37 Laureate üyesi üniversitede gerçekleştirilen araştırmada öğrencilere, “Geleceğin üniversitelerini nasıl hayal ettikleri” soruldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 bin 800 öğrencinien katıldığı anketin sonuçlarına göre öğrenciler, yüksek öğretimin daha fazla “iş odaklı” olmasını istiyor.

Laureate Üniversite Ağı Başkanı ve CEO’su Douglas L. Becker insanların tüm kariyerleri boyunca aynı firmada çalıştığı günlerin geride kaldığını belirterek yenilikçiliğe odaklananların pazarda başarılı olabileceğine dikkat çekiyor: “Anketimiz, -özellikle gelişmekte olan ülkelerde- üniversitelerin öğrencileri iş hayatına hazırlamaya odaklanması gerektiğini gösterdi. Anketin yapıldığı her ülkede öğrencilerin ana talebi, gerçek dünyada uygulanabilir beceriler edinmek oldu.”

Online içerik ile kolay erişilebilir eğitim

Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısına yakını (yüzde 43) geleceğin üniversitelerinin birçok ders için ücretsiz ve online içerik sağlayacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 59’u ve Türkiyeli öğrencilerin ise yüzde 60'ı, öğrencilerin gelecekte ders almak ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmak için sosyal medya platformlarını kullanacaklarını düşünüyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 68’i gelecekte üniversitelerin, öğrencilerin ders materyallerine, kitaplarına ve diğer referans kaynaklarına ulaşabilecekleri ücretsiz online kütüphaneleri olacağına inanıyor.

Esnek eğitim
Katılımcıların yüzde 52’si gelecekte derslerin çoğunluğunun günün her saatinde yapılabileceğini düşünüyor. Yüzde 44'ü de ders programlarının geleneksel ders programları yerine çalışan öğrencilere ve/veya belirlenmiş saatler dışında öğrenim görmeyi tercih edenlere uygun olacak şekilde düzenleneceğini öngörüyor. Anket sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin yalnızca yüzde 29’u önümüzdeki 15 yılda esnek ders programlarının uygulanabileceğine inanıyor.

Yenilikçilik
Katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 54) ve Türkiyeli katılımcıların yüzde 60'ı, gelecekte üniversitelerin müfredatının ağırlıklı olarak grup projelerine ve öğrenciler arası işbirliğine dayalı olacağına inanıyor. Ayrıca, yüzde 43'ü, geleceğin üniversitelerinde kişileştirilmiş özel online ders sistemlerinin kullanılacağına ve böylece geleneksel sınıf içi eğitim anlayışının önemini kaybedeceğini düşünüyor.

İş odaklılık
Katılımcılar geleceğin üniversitesinin sektörlerin ve toplumların ihtiyaç duyduğu iş alanlarında uzmanlaşmaya hazır mezunlar yetiştirmeye odaklanacağını düşünüyorlar. Ankete cevap verenlerin yüzde 61'i geleceğin üniversitelerinde birçok dersin sektördeki profesyoneller tarafından verileceğini düşünürken; tüm katılımcıların yüzde 64'ü ve Türkiyeli öğrencilerin yüzde 47'si ise derslerin farklı dillerde yapılacağına inanıyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 70'inden fazlası ve Bilgi öğrencilerinin yüzde 60'ı geleceğin üniversitelerinde sadece derslerin içeriğini oluşturan konuların değil, kariyer odaklı becerilerin de eğitimin bir parçası olacağını öngörüyor.

Yorum yazın