Gündem

Direnişçilerin portresi: Gencim, özgürlükçüyüm, Başbakan'a kızgınım!

Yazan: HaberVs
Güventürk Görgülü

Üç bin eylemcinin katılımcıyla gerçekleşen online anketin sonuçlarına göre direnişin esas nedeni Başbakan'ın otoriter tavırları

Geçen cuma gününden beri devam eden ve pek çok kişi tarafından Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirilen halk ayaklanmasıyla ilgili gerçekleştirilen ilk araştırmanın özet sonuçları açıklandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim elemanları Esra Ercan Bilgiç ve Zehra Kafkaslı tarafından hazırlanan ve online ortamda toplam 20 saatte üç bin direnişçi tarafından yanıtlanan anketin sonuçları, ayaklanan kitlenin kimliği ve talepleri konusunda net ipuçları veriyor.

Gençler ve partili değiller

Yayınlanan ilk sonuçlara göre, sokaka çıkan insanlar Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi belirli bir siyasi parti mensubu veya yandaşı değil. 

Direnişçilerin yüzde 39.6’sı 19-25; yüzde 24’ü 26-30 yaşları arasında ve yüzde 75.8’i eylemlere sokağa çıkarak katıldı. Yüzde 53.7’si daha önce hiç bir kitlesel eyleme katılmayan direnişçilerin yüzde 70’i kendini hiç bir siyasi partiye yakın hissetmiyor. Yüzde 14.7’si bu konuda kararsızken yalnızca yüzde 15.3’ü ise kendini bir siyasi partiye yakın buluyor.


Sokağa çıkma nedeni Başbakan'ın otoriter tavrı

Hangi gerekçelerin protestolara destek vermelerinde ne derecede etkili olduğu katılımcılara soruldu. Katılımcılardan her bir gerekçe için “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım” ve “katılmıyorum” seçeneklerinden birini işaretlemeleri istendi.

Buna göre, protestolara destek vermelerinde Başbakan'ın otoriter tavrının etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 92.4'le birinci sırada.

Polisin protestoculara uyguladığı orantısız gücün etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 91.3, demokratik hakların ihlal edilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 91.1, medyanın suskunluğunun etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 84.2 Ağaçların kesilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 56.2.

Bağlı bulunduğu siyasi hareketin yönlendirmesiyle eylemlere katıldığını söyleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 7.7 düzeyinde.

Kendilerini özgürlükçü olarak tanımlıyorlar

Ankette hangi nitelendirmelerin kendilerini tanımlarken ne derecede geçerli olduğu katılımcılara soruldu. Katılımcılardan her bir nitelendirme için “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım” ve “katılmıyorum” seçeneklerinden birini işaretlemeleri istendi. 1

Buna göre protestolara katılanlar en çok “Özgürlükçü” nitelemesinin kendilerini tanımlarken geçerli olduğunu düşünüyor. “Özgürlükçüyüm” seçeneğine kesinlikle katılıyorum diyenler yüzde 81.2. Bunu yüzde 64.5 oranındaki kesinlikle katılıyorum cevabıyla “Laikim” seçeneği takip ediyor. “Apolitiğim” seçeneğine katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 54.5.

Protestolara destek verenler arasında, kendilerini tanımlarken “Ak Parti seçmeniyim” nitelemesine katılmıyorum diyenler yüzde 92.1 oranında. “Muhafazakarım” seçeneğine katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 75.0.

Özgürlüklere saygı istiyorlar

Protestoların sonucunda ne olmasını istedikleri katılımcılara soruldu. Katılımcılardan her bir öneri için “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım” ve “katılmıyorum” seçeneklerinden birini işaretlemeleri istendi. Direnişçilerin “kesinlikle katıldığı” cevapların oranı şöyle:

“Polis şiddeti dursun” yüzde 96.7,
“Bundan sonra özgürlüklere saygı gösterilsin”  yüzde 96.1,
“Yeni bir siyasi parti kurulsun” yüzde 37.

Sonuçlara göre “Askeri müdahale” olmasnı isteyenlerin oranı ise çok düşük. Bu fikre kesinlikle katılanlar yüzde 6.6, katılanlar ise yüzde 2.3. Darbeye karşı olanlar ise yüzde 79.5'la ezici çoğunluğu oluşturuyor.

4 Yorum

  • Anket sonuçlarını oldukça objektif gördüğümü belirtmeliyim. Bu yeni bir kuşak ve belki de "tüm yaşamlarını ekran başında geçiriyorlar" diye küçümsediğimiz ve çoğu kimsenin farkında olmadığı, ancak çağdaş, tabulara alışmamış, evrensel kültür ile ülkede yaşananları karşılaştırma ve buna göre sorgulama yapabilen bir yeni kuşak. Eylemlerin etkisi de bu niteliğinden zaten. Anketi düzenleyenleri kutlarım. Bu arada böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı.

  • gezi alanı direnişinin ne olduğunu anlamak için oraya gitmek gerek.ben orada anket sonuçlarının gerçeğini gördüm.çok sevindim ve gururlandım.yanlız tek bir sorun var bu gerçeği bizim gibilerin görmeleri önemli değil, ilgililerin anlamaları çok gerekli.Eğer tam anlaşılmaz ise işte o zaman türkiye ye çok yazık olur.kan akar.bundan dolayı çok korkuyorum.çünkü anlayacağından,anlayacaklarından hiç emin değilim.

Yorum yazın