Gündem

Dünya emekçilerinden Ahmet’e destek

Yazan: ITUC

HaberVs

Dünyanın 151 ülkesindeki 176 milyon üyesiyle dünyanın en büyük işçi örgütü olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ( tarafından yapılan çevirisini yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti
Ankara

7 Mart 2011

Asılsız iddialarla nedeniyle bir gazetecinin/sendikacının tutuklanması

Sayın Başbakan,

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) olarak sizlere gazeteci Ahmet Şık’ın tutuklanmasını protesto etmek için yazıyoruz. Ahmet Şık aynı zamanda, IFJ’ye ve ETUC ve ITUC üyesi DİSK’e bağlı Sosyal-İş sendikasının bir üyesidir.

3 Mart tarihinde, Ahmet Şık 6 gazeteci ile birlikte gözaltına alınmıştır: Nedim Şener, Doğan Yurdakul, Sait Çakır, Müyesser Yıldız, Çoşkun Muslukve Yalçın Küçük. Ayrıca gazetecilerin evleri aranmış, bilgisayarlarına ve defterlerine el konulmuş ve dün de haklarında tutuklama kararı çıkmıştır.

Diğer iki gazeteci, İklim Bayraktar ve Mümtaz İdil, geçen hafta tutuklanmış, İklim Bayraktar polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Mümtaz İdil hala savcılığa sevk edilmemiştir ve sağlık problemi bulunmaktadır. Her ikisi de geçen hafta polis tarafından ofisleri basılan OdaTv.com haber sitesinde yazmaktadırlar. Üç gün önce Oda Tv yöneticiler polis tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

3 Mart günü sabah saat 7’de polis Şık’ın Beyoğlu’ndaki evinde arama yapmıştır; aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yayın yapan HaberVesaire sitesinin de ofisinde arama yapılmıştır. Ahmet Şık, ait bu sitede editörlük yapmakta ve aynı zamanda Türkiye’den İngilizce haber sunan Bianet’te de yazmaktadır.
Şık, gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile beraber Ergenekon davası üzerine kitap yazmıştır. Şimdi bu iki yazar hakkında “Ergenekon örgütü üyesi olmak” ve “halkı kin ve nefrete teşvik etmek” iddialarıyla haklarında dava açılmıştır. Aynı zamanda Şık, son 25 yılda emniyet teşkilatı içindeki “kimi grupların örgütlenmesi” ile ilgili kitap hazırlıyordu.

Şık’ın ne Ergenekon davası hakkındaki kitapları ne de bir gazeteci ve yazar olarak faaliyetleri yıkıcı bir faaliyet olarak değerlendirilemez. Aynı zamanda yukarıda da bahsedildiği şekilde Şık’ın gözaltına alınış sürecinden de anlaşılıyor ki, siyasi konular hakkında yazan ve çalışan profesyonel kişiler hedef alınmaktadır. Kendi bulgularına dayanarak iktidarı eleştirdiği için, Şık’ın gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hedef seçildığine inanmak için IJF, ETUC ve ITUC olarak çok güçlü nedenlerimiz bulunmaktadır.

Sayın Başbakan, sırf hükümetle aynı tarafta olmadığı için gazetecileri susturmak, Türkiye’nin de altına imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ciddi bir ihlalidir. Basını susturmak, Avrupa Birliğinde adaylık sürecinde olan bir ülkeye yakışmamaktadır.

Bu nedenle, sizleri ülkenizde ifade özgürlüğünü garanti altına almak için gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz. IJF, ETUC, ITUC olarak Türkiye’de şu anda sadece işlerini yaptıkları için tutuklu bulunan 68 gazetecinin serbest bırakılması için çağrıda bulunan Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nu desteklemekteyiz.

Saygılarımızla,

Sharran Burrow ITUC Genel Sekreter , Aidan White IFJ Genel Sekreter, John Monks ETUC Genel Sekreter

1 Yorum

  • FAŞİZMİN VE KONTURGERİLLA EMPERYALİZMİN TEMELİ AYLEDİR!

    Faşizm ve konturgerilla emperyalizm ilk öncelik olarak ayle içinde örgütlenmeye başlar.Feodalizmde ayle bir birine yardımlaşma öğesini taşır.Ayle yapısı ne kadar
    geniş olursa o kadar birlikte iş yaparak, hızlan işleri bitirmeye yarar.Bundan kaynaklıdır ki ayle çok çocuklu olur.Her hangi bir şey yaşandığında bir kardeş, kardeşler arasında yardımlaşma yaşanır.Bu yardılaşma sayesinde kendilerini güvende hisederler.Ayle bireyleri kendilerinin üretimden gelen gücünü ortaklaşarak daha fazla ekin elde ederler.Kısa zamanda elde etikleri ürünlerle, daha sonra birlikte bir başkasına çalışarak kendilerini idame ederler.Feodal sistemin son evresinde ise kadeşlerden bazıları kendi işlerini yaparken, bazılarıda bir başka işte çalışarak geçim kaynağını sağlar.Böylelikle hem yetkinleşme gelişir, hem de bir nevi ayle parçalanması gerçekleşir.Parçalanan ayle kapitalizme geçiş aşamasında, parçadan bütüne geçiş biçimindedir.Feodal toplumda ise bütünden, parçaya geçiş şeklindedir.Kapitalist toplum gün geçtikçe parçadan bütüne gidişi daha zayıflatır.Kapitalist toplum artık kişilerin yetenekleri üzerine gelişir.Yetkinleşen ve kapitalist sisteme hizmet eden kişiler özel konumda tutulur.Yani vaşileşen kapitalizm, kendisiylen özleşenlere daha törelaslı bir biçim kazanır.Konturgerilla evresinde ise artık ayle sadece görünüm açısından vardır.Ayle artık, bir kobra kadar zehirlidir.Bir timsah gibi kendi yavrusunu yedikten sonra oturup üzerinde ağlayacak kadar iki yüzlüdür.Konturgerilla emperyalizm döneminde kardeş, kardeşi nasıl konturgerilla emperyalizmin çarkına katarak daha fazla pay edinebilirim derdine düşer.Yani artık kardeşlik bağı, akrabalık bağı, dünyadaki pastadan dafazla pay alabilirim çırpınışlarına dönmüştür.Artık çocuğun ve kardeşimle daha fazla şey elde edebilirim değil, onun üzerinden daha nasıl kar edebilirim.Konturgerilla emperyalizmin vahşetine katılmak istemeyen yakınları için cezaevi, işkence ve ölüm olarak nüksetmektedir.Konturgerilla emperyalizmin vahşeti içine girenler ise konturgerilla emperyalizmin çocukları için kendi, iç organları uygun olması dahilinde iç organlarını vermeklen yükümlüdür.Vermeyenler ise hazırlanan pilanlarla tuzağın içine çekilerek, yaralanmaları sağlandığında ambulanslar veya hastenelerde iç organları alınarak öldürülüyorlar.Konturgerilla emperyazmin vaseti içine girmek istemeyen insani, evinde doğal gaz olnları, doğal gaz zehirlenmesiylen öldürüyorlar.Evinde doğal gaz olmayanlarıda, evde yakılan sobaların bacalarını tıkayarak zehirliyorlar.Konturgerilla empperyalizm toplu olarak yok etmek istemiyorsa, tirafik kazalarıylan veya yüksek bir yerden aşağı (çok katlı bir evden veya köprüden, dagdan vb. bir yeden) iterek öldürüyorlar.Konturgerilla emperyalizmde ayle ve arkadaşlıklar yalan, iki yüzlük üzerine kurulmuş bir gerçektir.

    DOĞANAY

Yorum yazın