İstanbul

Kadıköylüler Kuşdili Çayırı için miting düzenliyor

Yazan: Seçil Güler

Doğal sit alanı olan tarihi Kuşdili Çayırı’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmak istediği AVM'ye karşı Kadıköylüler 11 Mayıs'ta sokakta

İstanbul Kadıköy’de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na komşu, Salıpazarı olarak bilinen ve halihazırda otopark olarak kullanılan Kuşdili Çayırı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından AVM yapılmak üzere bir özel şirkete devredilmesine karşı tepkiler sürüyor. Kadıköylüler, 11 Mayıs Cumartesi saat 15:00'te Kuşdili Çayırı’nın “çayır” kalması için geniş katılımlı bir miting düzenliyor.

İstanbul’un Kadıköy semtinde bulunan Kuşdili Çayırı, ilçedeki tek büyük boş alan. 2007 yılında İBB’nin kentsel dönüşüm projesi adı altında, Kuşdili Çayırı’nda bulunan Salıpazarı Fikirtepe'ye taşındı. Alanda, Mimar Hakan Kıran’ın çizdiği bir AVM projesi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda bir kaç kez reddedildikten sonra kurulun üye yapısının değiştirilmesiyle 18 Temmuz 2007’de kabul edildi. 

Projenin durdurulması için açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla, Salıpazarı’nın kurulduğu Kuşdili Çayırı’na yapılması planlanan alışveriş merkezi projesinin yürütmesi Haziran 2009’da durduruldu.

Bu tarihten sonra İSPARK tarafından otopark olarak işletilen araziyle ilgili Ocak 2013’te 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının onaylanmasıyla AVM projesi tekrar gündeme geldi.

Konuyla ilgili İBB’den herhangi bir açıklama yapılmıyor. Kadıköy Belediyesi’nin alanla ilgili alternatif projesi de bölgenin bir bölümüne yeraltı otoparkı inşa edilmesi yönünde. Bölge sakinleri ise alanın otopark veya AVM olarak kullanılmasına karşı çıkıyor. Yeşil alanın kamusal bir hak olduğunu söyleyen Kuşdili Çayırı Çevre Gönüllüleri, alanın betondan arındırılarak eskisi gibi “Kuşdili Çayırı” haline getirilmesini istiyor.

Gönüllülerden Özlem Sönmez, ilçede bulunan yeşil alanları çoğaltmanın, hem olası deprem ve sel risklerine karşı önemini belirtirken, hem de AVM ‘nin yaratacağı  trafiğin de önlenmesi gerektiğini söylüyor. AVM’den bölge esnafının da olumsuz etkileneceğini ifade eden Sönmez, Kuşdili Çayırı Platformu, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve ilçe sakinleriyle 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü bu amaçla geniş katılımlı bir miting düzenlediklerini söylüyor. Kadıköylüler saat 15:00’te Kadıköy iskele meydanında toplanıp, tarihi çarşı içerisinden şarkılar söyleyerek Kuşdili Çayırı’na kadar yürüyecek. Yürüyüşün sonunda ise gönüllüler tarafından bir basın açıklaması yapılacak, ardından da Cenk Taner ve Grubu mini bir konser verecek.

Kuşdili Çayırı Platformu

Kuşdili Çayırı Çevre Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kadıköy Kent Konseyi üyeleri, CHP, TKP, ÖDP, Yeşiller ve Sol Gelecek, Atatürkçü Düşünce Derneği, ÇYDD, TEMA, Onuncu Köy Derneği

Yorum yazın