Genel

Bilgi Üniversitesi’nden İsrail bildirisi

Yazan: HaberVs

İstanbul Bilgi Üniversitesi çalışanları İsrail’e “Artık yeter” diyor.

31 Mayıs 2010 tarihinde, uzun zamandır İsrail’in ablukası nedeniyle trajik koşullarda yaşayan Gazze-Filistin halkına insani yardım malzemeleri taşıyan gemiler, uluslararası sularda İsrail Ordusu tarafından saldırıya uğramış ve İsrail askerleri bu saldırıda silahsız dokuz sivili katletmiş, onlarcasını yaralamış, gemilere el koymuş ve yüzlerce gemi yolcusunu gözaltına almışlardır.

Biz, aşağıda imzası olan İstanbul Bilgi Üniversitesi çalışanları olarak Türkiye ve İsrail toplumlarına ve uluslararası kamuoyuna bildirmek isteriz ki:

Israil devleti bu son saldırıyla uluslararası hukuk normlarını birçok açıdan, bilerek ve isteyerek, ihlal etmiştir. Bu korsanlık eylemi İsrail’in ‘haydut devlet’ kimliğini bir kez daha pekiştirmiştir.

İsrail’in Filistin halkına yönelik onyıllardır sürdürdüğü işgal, baskı ve resmi devlet ideolojisi siyonizm üzerinden yürüyen sistematik ırkçılık politikasının son halkası olan bu saldırı hiç bir şekilde mazur gösterilemez; en ağır şekilde kınıyoruz.

Bu ve benzeri olaylardaki katillerin ve katledilenlerin ulusal, etnik, dini kimlikleriyle değil, katil ya da kurban/mağdur olmalarıyla ilgileniyoruz. Bu anlamda, İsrail/Filistin meselesi her şeyden önce bir insanlık ve adalet meselesidir. İsrail’in Filistinliler ve onları destekleyenler üzerindeki devlet terörü bir an önce durdurulmalı, bu terörün ana kaynağı olan ırkçı siyonist ideoloji ile kapsamlı olarak hesaplaşılmalıd

Bir tür ırkçılık olan siyonizmin hiç bir şekilde kabul edilemeyecek olan eylemleri/politikaları, diğer bir tür ırkçılık olan anti-semitizmi meşrulaştırmak için bir gerekçe olarak kullanılamaz. Eleştirinin ve yaptırımın hedefi, İsrail Devleti ve bu haydut devleti destekleyen veya göz yumanlardır; genel olarak Yahudiler değil. İsrail’e yönelik tepkiyi anti-semitizm üzerinden ifade edenleri uyarıyor ve kınıyoruz.

İsrail Devleti’ne yönelik her haklı tepkiyi anti-semitizm gibi göstermeye çalışan ve dolayısıyla İsrail’in ırkçı politikalarının sürmesinden başka bir işlevi olamayanlara da ‘kral çıplak’ diyoruz.

Bu amaçla:

Bu son saldırının her düzeydeki sorumlularını ortaya çıkartıp, cezalandırılmalarını sağlayacak olan uluslararası bir mekanizma hemen devreye girmelidir.

Uç noktada bir insanlık trajdisine neden olan Gazze üzerindeki ablukaya derhal son verilmelidir.

İsrail’in onlarca BM kararına ve uluslararası toplumun geniş çoğunluğunun sürekli rahatsızlığına rağmen, küstahça ve şımarıkça on yıllardır faydalandığı istisnacılığa son verilmelidir. Bunun yolu da uluslararası, tutarlı ve sert yaptırımlardır. İsrail, kendisini istisnai bir devlet olarak görmekten vazgeçene ve diğer toplumlarla eşit olduğunu ve dolayısıyla da aynı kurallara tabi olması gerektiğini kabul edene kadar bu yaptırımlar sürdürülmelidir.

Türkiye, İsrail ve dünya kamuoylarını bu duyarlılıklarla davranmaya davet ediyoruz.

Bu Bildiriyi Destekleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Çalışanları:

Ahmet Nedim Narman Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
Ahmet Şık Öğretim Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
Ahmet Tonak Prof. Ekonomi Bölümü
Akın Tek Okutman Türk Dili Birimi
Ali İhsan Özkeş Araştırma Görevlisi Ekonomi Bölümü
Ali Serdar Öğretim Görevlisi Türk Dili Birimi
Alper Akyüz Öğretim Görevlisi Halkla İlişkiler Bölümü
Anita Oğurlu Öğretim Görevlisi FTV/VCD Bölümü
Arif Karakuş Finansal Muhasebe Müdürü Mali İşler
Aslı Güneş Okutman Türkçe Birimi
Aslı Odman Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
Ayça İnce Öğretim Görevlisi Kültür Yönetimi Bölümü
Ayhan Kaya Prof. Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ayşe Karaca Araştırma Görevlisi Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı
Ayşegül Akaydın Araştırma Görevlisi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı
Bahar Fırat Araştırma Görevlisi Sosyoloji Lisans Programı
Başak Tuğ Yrd. Doç. Tarih Bölümü
Berrak Karahoda Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
Berrin Anar Semiz Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
Beyhan Sunal Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
Burak Bener Araştırma Görevlisi Ekonomi Bölümü
Burcu Yasemin Şeyben Yrd. Doç. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
Burcu Yeşiladalı Uzman Araştırmacı İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Burçak Başaran Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
Burhan Şenatalar Prof. Ekonomi Bölümü
Bülent Karaçeper İşten çıkartıldı Ahşap Atölyesi
Can Kozlu Öğretim Görevlisi Müzik Bölümü
Canan Tanır Araştırma Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
Celil Oker Öğretim Görevlisi İletişim Fakültesi
Cemal Bali Akal Prof. Hukuk Fakultesi
Ceren Mert Araştırma Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
Chris Stephenson Öğretim Görevlisi Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı
Christoph K. Neumann Prof. Tarih Bölümü
Çiğdem Canım Akan İdari Asistan Bilgisayar Bilimleri & Matematik
Dilara Özlütürk Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
Duygu Nizamoğulları Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
E. Devrim Karagöz Öğretim Görevlisi TVRP Bölümü
Ege Yazgan Doç. Dr. Ekonomi Bölümü
Emek Toraman Çolgar Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi
Erkan Saka Yrd. Doç. Halkla İlişkiler Bölümü
Ertan Önsel Uzman Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
Esra Arsan Yrd. Doç. İletişim Fakültesi
Esra Elmas Araştırma Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
Ethem Özgüven Öğretim Görevlisi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı
Evin Aslan Araştırma Görevlisi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
Ezgi Soncu Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
Fahri Aral Genel Yayın Yönetmeni İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Fatih İskender Enformasyon Uzmanı Kütüphane
Fatma Pınar Arslan Araştırma Görevlisi Meslek Yüksek Okulu
Ferda Keskin Doç. Dr. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
Fırat Kaya Araştırma Görevlisi Sosyoloji Lisans Programı
Filiz Leventoğlu Fakülte Sekreteri Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi
Filiz Yılmaz İdari Asistan Rektörlük
Gökçe Öcal Araştırma Görevlisi Sosyoloji
Gökhan Tan Öğretim Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
Göksel Aşan Doç. Dr. Ekonomi Bölümü
Gülcan Akçalan Psikolog Psikolojik Danışmanlık Birimi
Gülçin Parlak Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
Gülgün Ağabeyoğlu Kurumsal Dokümantasyon Koordinatörü Bologna Ofisi
Güventürk Görgülü Öğretim Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
Hakan Arslan Doktora Öğrencisi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Hale Akay Araştırma Görevlisi Ekonomi Bölümü
Hale Bolak Boratav Doç. Dr. Psikoloji Bölümü
Hale Ögel Balaban Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
Hande Karabıyık Araştırma Görevlisi Ekonomi Bölümü
İlkem Kayıcan Öğretim Görevlisi İngilizce Dil Programları
İnan Rüma Yrd. Doç. Uluslararası İlişkiler Bölümü
İnanç Demirtaş Öğretim Görevlisi Matematik Bölümü
İpek Tan Çelebi Öğretim Görevlisi Reklamcılık Bölümü
İrfan Karakoç Öğretim Görevlisi Türkçe Birimi
Jale Parla Prof. Karşılaştırmalı Edebiyat
Kadir Karabulak İşten çıkartıldı Ahşap Atölyesi
Kenan Çayır Yrd. Doç. Sosyoloji Bölümü
Mehmet Fuat Beyazıt Yrd. Doç. Finans Matematiği
Mehmet Özgür Bahçeci Araştırma Görevlisi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
Michel Paus Kayıt İşleri Müdürü Kayıt İşleri
Murat Belge Prof. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
Murat Özbank Yrd. Doç. Uluslararası İlişkiler Bölümü
Murat Paker Yrd. Doç. Psikoloji Bölümü
Müge Ayhan Ceyhan Dr., Uzman Araştırmacı Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müge Hatun Kemeç İdari Asistan Reklamcılık Bölümü
Nazan Mahsereci Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
Neslihan Öztürk Proje Yöneticisi Gençlik Çalışmaları Birimi
Nesrin Şentürk
Neşe Erdilek İdari Koordinatör Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nihal Ünver Editör İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Nilay Kaya Okutman Türk Dili Birimi
Nilay Yılmaz Okutman Türkçe Birimi
Nilüfer Oral Öğretim Görevlisi Hukuk Fakültesi
Nurcan Boşdurmaz Okutman Türkçe Birimi
Nurhan Yentürk Prof. Ekonomi Bölümü
Oğuz Özerden Başkan Yönetim, Mütevelli Heyeti, Kurucular Kurulu
Ohannes Kılıçdağı Araştırma Görevlisi Sosyoloji Bölümü
Onur Doğan Araştırma Görevlisi Ekonomi Yüksek Lisans Programı
Orhan Erdem Yrd. Doç. Ekonomi Bölümü
Osman Umuroğlu Yönetici Çekim ve Kurgu Stüdyoları
Oya Cesur Demir Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
Ömer Albayrak Araştırma Görevlisi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı
Özge Özdüzen Araştırma Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
Özge Özyılmaz Araştırma Görevlisi İletişim Fakültesi
Özgür Uçkan Dr. Kültür Yönetimi Bölümü
Özlem Obuz Araştırma Görevlisi Sinema ve Televizyon Lisans Programı
Öznur Şahin Okutman Türkçe Birimi
Pınar Ballıpınar Okutman İngilizce Dil Programları
Reyda Ergün Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi
Reyhan Yılmaz Öğrenci Muhasebesi Koordinatörü Mali İşler
Rıza Karaçeper İşten çıkartıldı Ahşap Atölyesi
Ruhan Alpaydın Öğretim Görevlisi Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı
Safiye Tüfekçiyaşar Öğrenci İşleri Müdürü Öğrenci İşleri
Savaş Yıldırım Yrd. Doç. Bilgisayar Bilimleri
Seda Saluk Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
Sema Bayraktar Yrd. Doç. Meslek Yüksek Okulu
Sema Bozkır İdari Görev (Görevli Öğrenci Programı) Öğrenci Destek Birimi
Semra Somersan Öğretim Üyesi Sosyoloji Bölümü
Serap Serbest Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
Serra Cankur Proje Koordinatörü Gençlik Çalışmaları Birimi
Sevengül Sönmez Edebiyat Arşivi Sorumlusu
Sevinç Hanedar Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
Sibel Ercan Okutman Türkçe Birimi
Su Esmen Okutman İngilizce Dil Programları
Süha Oğuzertem Dr. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
Tarık Erhan Göztepe Araştırma Görevlisi İşletme
Tolga Tüzün Dr. Müzik Bölümü
Uğur Kömeçoğlu Yrd. Doç. Sosyoloji Bölümü
Ümit Akırmak Yrd. Doç. Psikoloji Bölümü
Vildan Orancı Bölüm Sorumlusu Kütüphane
Vincent Bouvard Misafir Öğretim Görevlisi Halkla İlişkiler Bölümü
Yasemin Mut Bilgi İşlem Sorumlusu Öğrenci İşleri
Yeşim Atamer Doç. Dr. Hukuk Fakültesi
Yonca Demir Yrd. Doç İşletme Bölümü
Yörük Kurtaran Öğretim Görevlisi Gençlik Çalışmaları Birimi
Zehra Kafkaslı Araştırma Görevlisi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı
Zeynep Altok Öğretim Görevlisi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
Zeynep Çatay Çalışkan Dr. Psikoloji Bölümü
Zeynep Gebenli İdari Asistan İletişim Fakültesi
Zeynep Özsoy Yrd. Doç. İşletme Bölümü

Yorum yazın