Genel

Birbirinden ilginç belgeler

Yazan: Ahmet Şık

Ergenekon davasının geçen ay açıklanan ikinci iddianamesinde sansürlenen JİTEM belgelerine yer verilmeyen ek klasörlerin içinde operasyonlarda Cumhuriyet Çalışma Grubu’nun planladığı 4 ayrı darbe planına geniş yer verildi. Bunların yanısıra ek klasörlerde operasyonlarda gözaltına alınanlardan ele geçirilen belgeler, telefon görüşmesi tutanakları, istihbarat notları, Özden Örnek’in Darbe Günlükleri ile Mustafa Balbaya’a ait günlük ve notlar, çeşitli kişi ve kurumlara ait fişleme bilgeleri, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve kimi aile üyelerine ait özel bilgiler de bulunuyor. Belgeler arasında Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’e ait özel bilgilerin de Şener Eruygur’un ofisinden çıktığı belirtiliyor. Ayrıca Savcı Öz’ün çocuklarının okuduğu okullarla ilgili bilgilerin yer aldığı belgeler de dosyada.

ADD’nin belgeleri

Uzman bir ekip tarafından Ergenekon davasının ikinci iddianamesine ait binlerce sayfa tutan 248 ek klasör, 2 DVD’ye aktarıldıktan sonra bir örneği davaya bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verildi. İddianamenin 248 klasörlük dosyalarınde 1 ile 30 nolar arasında olanları Atatürkçü Düşünce Derneği’nden çıkan yazışmalar, tüzük metni, izleme tutanakları, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğinin raporları, gelir – gider tablolarından oluşuyor. ADD’den ele geçirilen evraklar arasında; 1995-2007 yılları arasındaki genel kurul, mali işler, üyelik başvuruları, yetki belgeleri gibi resmi dokümanlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelere ve yöneticilere ait nüfus cüzdanı fotokopileri, açık adres gibi bilgilerin yer alması dikkat çekti. Klasörlerde ayrıca denetleme tutanakları, delege listeleri, genel kurul kayıtları, emniyet ve valiliklere yazılan yazılar, panel ve organizasyon duyuruları, tapular ve beyannameler de yer aldı. İddianamede ayrıca 11 Haziran 2000 tarihindeki genel kurulun yapıldığı MEB Şura Salonu’nun şeması “ADD Tedbir Planı” başlığıyla, basın açıklaması görüntülerine dair 14 adet kapalı zarf içerisinde CD ve DVD olarak yer aldı. Benzer belgelere başka klasörlerde de yer verilirken, emekli Orgeneral Şener Eruygur’a ait bölüm ise 15 klasörden fazla tutuyor. Bu belgeler arasında iletişim tespit tutanakları, Eruygur’un ADD Genel Merkezi’ndeki odasından çıkan belgeler, gizli ibareli dokümanlar ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la ilgili dosyalar bulunuyor. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’dan çıkan 5 klasörlük belgelerdeyse ifadeler, soruşturma evrakı, Büyükanıt’ın kardeşi Mednan Büyükanıt’ın öldürülmesiyle ilgili cinayet davasının dokümanları yer alıyor.

Eruygur’da darbe planları, fişlemeler

Belgelerde Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ancak “sağlık durumu” nedeniyle tahliye edilen emekli Orgeneral Şener Eruygur’un İstanbul’daki evinden çıkan dokümanlar, laptop bilgisayarın çözümü, 19 Eylül 2003 tarihinde rektörlerle yapılan toplantıda görüşülen konular isimli doküman, partilerin kazandığı belediye başkanlıkları isimli belge, bor madenlerinin geleceği ile başlayan dokümanlar, ajanda ve fihristleri, CD’ler evraklar ek klasörlerde yer aldı. Ek klasörlere göre, Eruygur’un ev ve ofisinde yapılan aramalarda, aralarında “gizli, çok gizli, kişiye özel” gibi ibareler bulunan belgelere el konuldu. Belgeler arasında, AKP’nin “Acil Eylem Planı”nın değerlendirildiği bir rapor, AKP döneminde atanan ya da görevden alınan bürokratların listesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların listesi ve çeşitli radikal sağ gruplara yönelik istihbarat raporları yer alıyor. Şener Eruygur’a ait belgeler arasında yer alan bir raporda, AKP’nin acil eylem planı ve hükümet programında yer alan vaatleri mercek altına alındığı, AKP’nin hükümet programında ve acil eylem planında yer alan 178 vaadin ayrıntılı olarak çizelge haline getirildiği görülüyor. Vaadin nerede yer aldığı, uygulamaya başlama zamanı, vaadin amacı ve bu vaatlerin gerçekleştirilmesi için AKP tarafından hangi uygulamaların yapıldığı detaylı olarak kayda geçirilmiş. Kim tarafından ve ne zaman hazırlandığı belli olmayan çizelgede, AKP yetkililerinin basın demeçleri de yer alıyor. Eruygur’a ait belgeler arasında, İBB’nin ihale, yatırım ve diğer işlemleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı belgeler de var. “İstanbul Belediyesi ile İlgili Yolsuzluk Dosyaları” başlığını taşıyan 3 sayfalık bir raporda, İBB’de Belediyesi’nde gerçekleştirildiği öne sürülen 9 ayrı yolsuzluk iddiasına yer veriliyor. Bu yolsuzluklar başlıklar halinde belirtildikten sonra, karşılarına yolsuzluğun nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği de ayrıntılı olarak anlatılıyor.

AKP’liler fişlenmiş

Eruygur’un gözaltına alınmadan önce ofisindeki “sakıncalı” belgeleri temizlettirdiğine de yer verilen ikinci iddianameye delil teşkil eden belgelere göre Şener Eruygur 8 Nisan 2008’de, odasındaki bazı belgeleri kendisine soran sekreteriyle yaptığı telefon görüşmesinde, “Yırtın onları, atın” diye talımat veriyor. Eklerde yer alan evraklarda Eruygur tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e hitaben yazılmış devlette irticai kadrolaşma konulu bir rapor dikkat çekiyor. Raporda Bakanlar Kurulu üyeleri siyasi eğilimlerine, tarikat bağlantılarına ve Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlık durumlarına göre tek tek fişlenmiş. Fişlemelerde dönemin Başbakanı Abdullah Gül “Nakşibendidir. Temiz, son derece dürüst, devleti bilen” olarak tanımlanıyor. Aynı raporlarda Abdüllatif Şener için “Kafkas kökenli olması ağır basar. Kişisel davranmayı sever. Her iki isime de mesafelidir” deniyor. Abdülkadir Aksu ile ilgili fişlemede Aksu’nun şeceresi çıkarılmış ve baba tarafından dedelerinin Hıristiyan olduğu iddia edilmiş.

AKP’yi bölme planları

Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Atilla Uğur ve Mustafa Balbay’dan çıkan başka bir fişleme belgesinde ise AKP milletvekilleri “AKP’den kopabilir mi kopamaz mı” diye tasnif edilmiş. Fişlerde milletvekillerinin biyografilerinin yanında bağlantılı oldukları iddia edilen ülkeler ve istihbarat örgütleri sıralanmış. İsimlerin yanına ise “AKP’den zor kopabileceklerde”, “AKP’den ayrılabilir”, “AKP’den kopmaz” gibi notlar düşülmüş. Ergenekon sanığı Orgeneral Şener Eruygur’da çıkan belgeler arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapan Zeki Ergezen, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve milletvekili Mir Dengir Fırat’a ait bilgilerin yer aldığı dokümanlar da çıktı. 40. klasördeki Eruygur’a ait fişlemele belgelerinde Ergezen’in akrabalarının PKK’ya maddi destek verdiği belirtilirken, Fırat’tan da bölgedeki Kürt hareketliliğini kontrol eden kişi olarak söz ediliyor. Kimi AKP’li isimler için, “Kürt-Arap melezi, Kürt isyancı Şeyh Sait’in torunu” gibi ifadeler kullanılıyor. MGK’ya sunulan gizli raporlar da Eruygur’da çıkan belgeler arasında.

Büyükanıt’ın özel hayatı fişlenmiş

Eruygur’la ilgili dokümanların yer aldığı 71 ve 72 numaralı klasörlerde birbirinden ilginç resmi evraklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait gizli ibareli rapor, AKP’yle ilgili değerlendirmeler yer alıyor. Bu klasörlerdeki en çarpıcı belgeler arasında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’la ilgili olanlar. 71 numaralı klasörün 346. ve 347. sayfalarındaki Büyükanıt ve yakın çevresine ait belgelerin ise dosyadan çıkartıldığı ortaya çıktı. Klasörün ilgili sayfasında şu “tutanak” ifadeleri yer aldı: “71 nolu klasörün Yaşar; s.doc. isimli belge (346-347) dizileri arası Yaşar Büyükanıt ve yakın çevresinin özel hayatını ilgilendiren diziler dosyadan çıkartılarak Adli Emanet Memurluğu’na teslim edildiğine dair iş bu tutanak tarafımızdan tanzimle imza altına alınmıştır.”
Eruygur’a ait klasörde, Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt’ın askeri hastaneden aldığı ilaçların ve muayene olduğu doktorların listeleri de yer alıyor. Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın kardeşi Mednan Büyükanıt’ın 1990 yılında eşi Ayşe Büyükanıt tarafından bıçakla öldürmesine ilişkin görülen mahkemenin tutanakları ve resmi belgeler de yer alıyor. Klasörde Büyükanıt’ın yakın çevresine ait kimlik bilgileri de var.

Sinan Aygün emir ve görüşlere hazır

Belgeler arasında bulunan Eruygur’a hitaben yazılan bir mektupta da, sivillere 20 yıl boyunca siyasetin yasaklanması isteniyor. Eruygur’un sakladığı ‘Hüseyin Özşen’ imzalı mektupta, “Şanlı Türk ordusu olarak kuvvetli bir ihtilal yapılıp bu irticacıları yakalayıp en hafif ceza 100 yıl ve de sivillere 20 yıl hükümet kurma yasağı verilsin, askerî idare başımıza gelsin istiyorum” deniliyor. Ele geçirilen belgelerde ayrıca ATO Başkanı Sinan Aygün’ün Şener Eruygur’a hitaben her zaman emrinde olduğunu söylediği, “Eğer uygun görürseniz emirlerinizi öğrenmek ve genel olarak son gelişmeler ile ilgili görüşlerimizi aktarmak.” şeklinde taleplerini belirttiği yazı yer alıyor. “Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven” isimleri verilen darbe planlarının hazırlayıcısı olmakla suçlanan eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur, Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alınmıştı. Eruygur, mahkeme sorgusunun ardından “Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, yargıç üzerinde nüfuz kullanmak, silahlı isyana tahrik, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” gibi fillerle suçlanıyor.

Mitinglerden fotoğraf kareleri

Ek klasörlerin en ilgi çeken bölümlerinden biri Cumhuriyet mitinglerinden karelerin bulunduğu bölüm. Mitinglere katılan Ergenekon şüphelilerine ait fotoğrafların da yer aldığı klasörlerde, mitinglere katılarak destek veren sıradan vatandaşların fotoğrafları da delil olarak yer aldı. 14 Nisan 2007’de ADD tarafından Ankara Tandoğan’da düzenlenen mitingle ilgili bir fotoğrafta Aydınlık dergisi tutan bir kişi, diğer bir fotoğrafta ise Cumhuriyet gazetesini gösteren bir kadın yer aldı. 247 nolu klasörde, katılımcıların Atatürk posteri taşımaları, saygı duruşunda bulunmaları da yer buldu. 2007’de Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimini protesto etmek için Kadıköy Meydanı’nda yaptığı gösteri de detaylı olarak anlatıldı. Gösteride katılımcıların el ele tutuşarak, “Bir el de siz tutun, Cumhurbaşkanlığı seçimini protesto ediyoruz” çağrıları da iddianame de yer aldı.

Örgütlerle ilişkiler

Ergenekon örgütü ile diğer örgütlerinin bağlantılarının anlatıldığı yazışmalar da belgeler arasında bulunuyor. Soruşturma savcılarından Ercan Şafak imzasıyla Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazılarda, Ergenekon’un Hizbullah, TİT (Türk İntikam Tugayı), İBDA-C, Hizb-ut Tahrir ve PKK terör örgütleriyle bağlantıları ayrıntılı olarak izah ediliyor. Üç klasör ve iki dosya halinde mahkemeye gönderilen yazılarda söz konusu örgütlerin kendi yayın organlarından ve örgüt içi dokümanlarından alıntılar da yapılıyor. İBDA-C örgütünün yayın organları ve önemli isimlerinin yaptığı açıklamalardan örnekler verilerek örgütün ulusalcı çizgide yayınlar yaptığı ve bu söylemlere destek verdiği belirtiliyor. Örgüt üyelerinin İşçi Partililerle ilişkileri ve İşçi Partisi‘ne (İP) yaptıkları ziyaret de örgütler arası ilişki kapsamında değerlendiriliyor. “Netice ve Kanaat” başlıklı bölümde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Örgüt içerisinden Saadettin Ustaosmanoğlu’nun, Ergenekon bağlantısına yönelik açıklamaları, Ergenekon isimli yapılanmayı savunur tarzda yapılan yayınlar ile bire bir örtüşmektedir. Bunlarla birlikte ideolojisine ters olmasına rağmen Ergenekon görüşleri doğrultusunda faaliyet gösteren İP ile ilişki içerisine girmesi, iddianamede Ergenekon mensuplarının azmettirmesiyle öldürüldüğü yönünde bilgiler bulunan İhsan Güven’in İBDA-C mensuplarının suikast eylemi sonucu öldürülmesi, İBDA-C’nin Ergenekon yapılanması tarafından yönlendirildiğine dair kanaatleri güçlendirmektedir.”

Hilmi Özkök’ün önlediği darbe

Ek klasörlerde Levent Ersöz’e ait olanların arasından çıkan bir ihbar mektubunda 2003-2004 yıllarındaki darbe planlarının neden başarısız olduğu anlatılıyor ve başarısızlığının nedeni olarak ise dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök gösteriliyor. “Başarılamayan Bir Darbe Planı ve Bugüne Yansımaları” başlıklı kim tarafından hazırlandığı ve kime hitaben yazıldığı bilinmeyen belgede Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven darbe planlarının ayrıntılı bir analizi yapılıyor ve darbecilerin bugüngün planları hakkında da uyarılara yer veriliyor.

Rektörlerle darbe toplantısı

Ergenekon sanığı Şener Eruygur’un Jandarma Genel Komutanı olduğu sırada 19 Eylül 2003 yılında rektörlerle yaptığı toplantının notları, ikinci Ergenekon iddianamesinin ekleri arasında yer aldı. Notlara göre AKP’yi iktidardan düşürme planı yapılıyor. Üzerine, “TSK’ya ait kayıtlarda rastlanmamıştır” notu düşülen belgede, devletin alt kademelerinin 28 Şubat’ın anlam ve önemini tam olarak kavramadığı savunularak, irtica ile mücadele adı altında yapılması gerekenler sıralanıyor.

Yorum yazın