Genel

JİTEM’in illegal faaliyetleri

Yazan: Ahmet Şık

Ergenekon soruşturmasının tutuklu sanıklarından emekli albay JİTEM’in (Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele) kurucusu Arif Doğan’dan elde edilen dokümanlar, 2. iddianamenin en önemli belgeleri arasında yer almaya aday.

İddianamenin Arif Doğan’la ilgili 1488 ile1500 sayfaları arasında, içeriklerine ilişkin kısa bilgiler verilen belgelerde JİTEM’in kuruluşunun ardından, emir-komuta zinciri içinde olmasına karşın özerk bir hale gelen yapının hukukdışı işlere bulaştığına da yer verildi. JİTEM’in, jandarmanın mücadele metotları ve özellikle de istihbarat konusunda yetersiz olduğu için bir boşluğun sonucu ortaya çıktığı belirtilerek, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın emir-komuta sistemi içinde olmasına rağmen, çalışma tarzları itibarıyla adeta özerk yapılanma ile faaliyetlerini sürdüren Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı ve bağlı Jandarma İstihbarat Tim Komutanlıkları’nın üst makamlara sundukları resmi brifing veya özel değerlendirme notlarından bir kısmı önem arz etmektedir. Önemli bulunan bu dokümanlardan bir kısmı örnek teşkil etmesi açısından özetlenerek veya özetinden ilgili bölümü aşağıya çıkartılmıştır” denilerek şu satırlara yer verildi:

11 nolu klasörde, 3 Mart 1988 tarihli Ankara İstihbarat Grup Komutanlığı’na hitaben yazılmış A. Cem Ersever imzalı 2. İstihbarat Tim Komutanlığı’na ait bilgi ve faaliyet formunun sonuç ve teklifler kısmında dikkat çeken husus, haber elemanlarından kanun kaçağı olanlar için kamuflaj maksadıyla boş TC nüfus cüzdanı temin edilmesi talep edilmiştir.

PKK süsü verilen eylemler

15 nolu klasörde; mücadeledeki hata ve noksanlıklarla ilgili yapılan değerlendirmelerden “Devletin yapması gerekenin psikolojik paniği çete korucular için yaptığı, bir terör olayı olmasına rağmen teröristlerin ve onlara yardım edenlerin evinin uçurulması gerektiği ve olay yerine PKK, HRK, ERNK bildirilerinin bırakılması gerektiği” hususu,

17 nolu klasörde; “PKK’ya karşı, karşı güç kullanmadaki kapalı yöntem” başlıklı dokümanın 2. sayfasının 2. maddesinin d bendinde “PKK’nın etkin propagandasına maruz kalan yerleşim alanlarında PKK’ya karşı yöre halkının antipatisini kazandıracak hareketleri deşifre olmadan uygun dozda yapma” ifadesi, 19.sayfadaki 4, 5 ve 6.maddelerde “aşiretlerin operasyonlarda daha fazla kullanılması” hususu, dikkat çekicidir.

1 Ocak 1986 tarihli sayfada; “Devlete müzahir olan köy ve mezralarda gizli anlaşmaya girilerek silahlan… Faaliyetle alınmasına ve illegal olarak gizli faaliyette silahlandırılarak PKK eylem…… notu”,

Hayale suçlarla itirafçı yaratıldı

2 nolu torbanın 42’inci klasöründe, bölgenin, güvenlik güçlerinin ve örgütün genel durumunu, istihbarat faaliyetlerini, teklif ve önerileri içeren brifing metninde, “…çeşitli devlet kuruluşları bu şahısları kendi çizgilerine çekmek maksadıyla gözaltına alınan veya aldırılan ve çeşitli suçlar yükleyerek kullanmak istemektedirler…” ifadeleri,

10.sayfanın ilk paragrafının son kısmında, “Burada yöre halkının adil ve otoriter davranıştan hoşlandığını da unutmamak gerekir ki bu da suçluyu adil yargılayıp anında infaz durumunu ortaya çıkarır. Bu olgu devlet terörü yaratmayacak şekilde icra edilirse PKK terör örgütünün bölgedeki üstünlüklerinden bir tanesi dengelenmiş olur.” ifadesi yer almaktadır.

PKK’ya silah sağlayan meçhul kaçakçı

5.paragrafta “yurtdışında oturduğu halde Türkiye’ye yönelik silah kaçakçılığını idare eden ve örgüt geçişlerini yaptıran bir hedefe sınır ötesindeki adresinde aktif engel konmuştur” ifadesi,

33.sayfada “bölge halkı ile ilgili çalışmalar” başlığı altındaki a bendinde aşiretlerden silahlı gruplar oluşturulduğu ve terör örgütüne karşı çatışmaya girmeleri sağlandığı” ifadeleri dikkat çekicidir.

İllegal tedbirlerin “gerekliliği”

3 nolu torbanın 1. klasöründe, ilk sayfanın 2. ve 3. paragraflarında, “istihbarat timlerinin illegal tedbirler almasının normal ve gerekli olduğu” hususu, ilk sayfanın son satırında ise “Bir grup sivilin silahlandırılarak bölgedeki bölücü unsurların karşısına örgütlü olarak çıkarmak aktif engel tedbirlerin muhtevası içindedir ve bu yöntem uygulanmaktadır.” ifadesi, belgenin 4.sayfasının 3.paragrafının sonunda “yörede bir kültür baskısı kurmak gereği” ifadesi, belgenin 5.sayfasının 2.paragrafında “istihbarat timlerinin silahlı propaganda ünitelerinin de olması gerektiği” hususu, belgenin son sayfasında “bir sorgu odası çizimi”, dikkat çekicidir.

Kayıp örgüt silahları

JİTEM tarafından yapılan operasyonlarla ilgili dikkat çeken bir nokta da elde edilen silah ve mühimmatın kayıt altına alınmamış olmasıdır”. Sadece birkaç operasyon için elde edilen silahların ilgili makamlara teslim edildiği belirtilmiş olup diğer bütün teçhizatın akıbeti bilinmemektedir.

6 nolu torbada yer alan 10 nolu klasör içeriğinde kaleme alınan bir değerlendirmede, Örgüte (PKK) girmeye meyilli ve müsait olan askeri firar ve adi suçlularla temasa geçilerek talimatlandırıldığı ve örgüt kadrosuna sokulmaya çalışıldığı;

Özellikle Irak topraklarında PKK kamplarına darbe indirecek gönüllü ekiplerin teşkil edildiği, “noksan malzeme nedeniyle eylemlere girişilmediği, ancak yapılan çalışmalar sonucu Irak ve Suriye’de istenilen bölgeye eylem yapılabilecek duruma gelindiği,

İllegal sınırötesi operasyon

Güç gösterisinde bulunmak amacıyla sınır ötesine bilinen iki eylem gerçekleştirildiği, bu tarz eylemlerin belli bir maddi gücü gerektirdiği,

Yurtdışında oturduğu halde Türkiye’ye yönelik silah kaçakçılığını idare eden ve örgüt geçişlerini yaptıran bir hedefin sınır ötesindeki adresine eylem planlandığı ancak şahsın eylem anında verilen adreste bulunmaması nedeniyle sonuç alınamadığı,

PKK’yı barındığı alanlarda ve köylerde vurabilecek kabiliyette bir örgütsel yapının çalışmalarının tamamlandığı, kış dönemi itibariyle aktif hale getirileceği,

Yurtdışı örgütlerle temas

Hatalı tutumlar sonucu deşifre edilmiş ve örgütün hedefi haline gelmiş bazı şahıs ve köylerde PKK saldırısına karşı aktif olarak karşı koyabilecek bir uygulamanın yapıldığı ve bu uygulamanın mahalli güvenlik kuvvetlerinin bilgilerinin dışında olduğu,

Tasarlayıp da yapılamayan faaliyetler kapsamında; “yurtdışı örgütlerle temasa geçerek PKK’ya karşı kullanılmasının düşünüldüğü, belli bir çalışma sonucunda Federal Almanya, Irak ve Suriye’de bulunan örgütlerle temasa geçilebilecek duruma gelindiği ve gerekli girişimlerin yapıldığı ancak bu konudaki devlet politikasının tam olarak bilinmemesinden ve maddi yetersizliklerden dolayı çekingen davranıldığı”,

Yasal olmayan silah taşıma ruhsatları

Sonuç ve öneriler kısmında; “halen yasal olmadığı halde silah taşıyan ve kullanmasını istediğimiz elemanlara geçici de olsa taşıma belgesinin verilerek hukuki sorumluluktan kurtarılmaları gerektiği” söylenmektedir.

Sekizinci torbanın 44’üncü klasöründe Arif Doğan, “Düşmana tek kurşun sıkmaksızın madalya alanların olmasına karşılık kendi çabasıyla hangi eylemleri yaptığı, bunlardan dikkati çeken bir tanesi: 12 Aralık 1985’te Cizre Şah köyündeki operasyonumda Büyük İbo isimli Darar Akay’ın (kırsal kadro terörist) özel ekibimle öldürülmesi” şeklindedir.

Yorum yazın