İstanbul

Kanal İstanbul Bilgi'de masaya yatırılıyor

Yazan: HaberVs

Jeologlar, ekolojistler, hukukçular, ekonomistler, şehir planlamacıları İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kanal İstanbul’u tartışıyor

Karadeniz ve Marmara Denizi’ni bağlamak üzere inşa edilmesi planlanan dev kanal projesi Kanal İstanbul, Türkiye gündemine oturan tartışmalı konulardan biri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kanal İstanbul’u “Hukuki, Ekolojik, Kentsel Yönleriyle Kanal İstanbul” başlıklı panelde inceleyecek.

28 Ocak 2014, Salı günü, Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu’nda gerçekleştirilecek olan panelde, ekoloji, kentsel planlama, hukuk ve sosyo-ekonomi gibi çok kapsamlı etkileri olacak disiplinlerarası bir bakışla, bu alanların uzmanları tarafından tartışılacak.

Panelde, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından genel seçimler öncesi ortaya atılan ancak henüz etraflıca tartışılmaya açılmamış olan bu projeyle ilgili bilimsel görüşler ilk kez tartışılacak. Konuşmacılar “Karadeniz, Boğaz ve Marmara Denizi gibi çok hassas ekolojik dengelere sahip bir ekosistemde Kanal İstanbul’un etkisi ne olacak? Nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul'da, bu kanal kentsel gelişmeyi nasıl etkileyecek?  Projenin, hızla kaybettiğimiz su havzalarına etkileri ne olacak? Deprem riski artar mı? Türkiye’nin tek taraflı olarak böyle bir kanalı inşa etmesi hukuki veya siyasi sorumluluk getirir mi?” sorularına yanıt arayacak.

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu

Tarih: 28 Ocak 2014, Salı

Saat: 14.00-17.00

Moderatör: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

Konuşmacılar

Prof. Dr. Emin Özsoy

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü

Kanal İstanbul Çevresel Yıkım Tehdidi
Karşısında Türk Boğazlar Sistemi'nin
Denizbilim ve İklimbilimde, Ekoloji
ve Sosyal Tarihteki Yeri ve Etkileri

Prof. Dr. Fikret Adaman

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Yüksek Riskli Projelerin Sosyo-Ekonomik
Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir
Çerçeve:
Kanal İstanbul Örneği

(Fikret Adaman ve Bengi Akbulut)

Prof. Dr. Naci Görür

İTÜ, Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Kanal İstanbul ve Beklenen İstanbul Depremi

Doç. Dr. Hürriyet Öğdül

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü

İstanbul’da İki Boğaz Üç Yaka; Yeni Bir
Planlama Meselesi

Yrd. Doç. Dr. Dolunay Özbek

BİLGİ, Hukuk Fakültesi

Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve
Kanal İstanbul

Dr. Nilüfer Oral

BİLGİ, Hukuk Fakültesi

Kanal İstanbul ve Uluslararası Çevre Hukuku: Türkiye’nin Yükümlülükleri

Dr. Sedat Kalem

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü

Kanal İstanbul’un Karasal Ekosistemler ve
Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Olası Etkileri

Yorum yazın