Gündem

“Kızım lezbiyen olsa intihar ederim!”

Yazan: Oğuzhan Karakaş
Oğuzhan Karakaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde konuşan CHP Milletvekili Süheyl Batum, Anayasa Komisyonu'nda yaşananlarla ilgili çarpıcı iddialar dile getirdi

“Kızım lezbiyen olsa intihar ederim!”

Bu sözler AKP'li bir milletvekiline ait… İddianın sahibi ise CHP Eskişehir Milletvekili Anayasa Profesörü Süheyl Batum.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde 15 Nisan Pazartesi günü “Yeni Anayasa Süreci ve Yargı Bağımsızlığı” konulu konferansa katılan Süheyl Batum, yeni anayasa ve çözüm sürecine dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Anayasadaki Türk tanımından devletin kuruluş felsefesine, işçi ve memur haklarından barış sürecine kadar birçok konuda görüşlerini açıklayan Batum, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki AKP'li bir milletvekili hakkında öyle bir iddiada bulundu ki, epey konuşulacak cinsten…

Yakışıksız sözler

İddiaya göre Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda tüm vatandaşların hukuk önünde eşitliğini sağlayan madde görüşülürken “Tüm vatandaşlar din, dil, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç bakımından ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” maddesini daha da netleştirmek isteyen CHP heyeti buraya ilave olarak etnik köken ve cinsel yönelimi de eklemek istedi. “Herkes kanun önünde eşittir ve hiç kimseye ırkı, rengi, dili, dini, inancı, etnik kökeni ve cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılık yapılamaz” maddesini eklemek isteyen CHP'li komisyon üyelerine Batum'un iddiasına göre AKP'li bir komisyon üyesi “benim bir kızım var ve eğer o lezbiyen olsa intihar ederim” diyerek bu öneriye karşı çıktı.

“Altı ok anayasada yer alsın diye bir kaygımız yok”

Yeni anayasanın nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini de açıklayan Batum, bir öğrenciden gelen “Cumhuriyetin kuruluş felsefesi olan Kemalizm ve Altı Ok anayasada yer almalı mıdır?” sorusuna gerek olmadığını yönünde cevap verdi. “Her anayasanın bir kurucu felsefesi vardır. Ben bizim anayasamızda kurucu felsefeyi demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmak olarak görüyorum. Yanılabilirim ancak Atatürkçülüğün tanımı da bana göre budur.”

“Dünyada yedi ayda yapılan bir anayasa yok”

Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasa konusunda çok aceleci davrandığını ifade eden Batum, “dünyada 7 ayda hazırlanmış bir anayasa yok” diyerek sözlerine devam etti: “Mayıs ayında başladık, Aralık ayına geldiğimizde Başbakan 'yeter yahu' dedi. 'Bu kadar sürede anayasa mı yapılır?' dedi. Dünyada yedi ayda yapılmış bir anayasa yoktur. O eskidendi öyle. Beş tane profesörü sokuyordun bir odaya. Kapıyı kitliyordun, Fransızlar da öyle yapmıştı. Ondan sonra anayasa yaptım oluyordu.”

“Kuruluş felsefesi de değiştirilebilir”

İktidar partisinin kendi başına yapacağı veya bir partiyi de yanına alarak hazırlayacağı anayasanın meşru bir anayasa olmayacağını belirten CHP'li vekil, aslî kurucu iktidar olabilmek için toplumun bütün katmanlarının hazırlanan anayasada söz hakkı olması gerektiğini dile getirdi.

Toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu yeni anayasa yapım süreci işlediği taktirde devletin kuruluş felsefesi olan Kemalizm'in de tartışılıp, çoğunluk sağlandığı taktirde değiştirilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Süheyl Batum, ancak bunun aksine bir veya iki partinin hazırladığı anayasanın meşru olmayacağı, aslî kurucu iktidar da olamayacağını ifade ederek kuruluş felsefesinin bu şekilde değiştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İhaleye fesat indirimi cevapsız kaldı

Bir öğrenciden gelen “CHP milletvekillerinin 4. Yargı Paketi hazırlanırken komisyonda teklif ettiği ve AKP'li üyelerin de kabul ederek pakete giren “ihaleye fesat karıştırma suçu üst sınırının 12 yıldan 4 ila 7 yıla, alt sınırının ise af kapsamına sokulması” sorusunu diğer öğrencilerin sorduğu soruların arasına sıkıştırarak yanıtsız bıraktı.

Yorum yazın