Gündem

Bilgi'den, işten çıkarılan personelle ilgili açıklama

Yazan: HaberVs

Bilgi Üniversitesi Genel Sekreterliği, sendika toplantısına katıldığı için işten çıkarıldığı iddia edilen Ali Özcan'la ilgili açıklama yayınladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genel Sekreterliği, Murat Belge'nin 3 Ekim 2012'de verdiği 'Sendika' konulu açıkhava dersine katıldığı için işten çıkardığı iddia edilen destek personeli Ali Özcan hakkında açıklama yayınladı. 

HaberVs, Ali Özcan'ın işten çıkarılmasını 10 Ekim'de tarafların görüşüne başvurarak haberleştirmiş ve 'Bir derse girdim, işsiz kaldım' başlığıyla duyurmuştu.

Genel sekreterlik tarafından, üniversite akademik ve idari personeline de gönderilen açıklamanın tam metni şöyle:

“Eski destek personelimiz Ali Özcan hakkında basında yer alan asılsız haberlere cevap olmak üzere  kendisinin işten ayrılış süreciyle ilgili bilgi aktarma zarureti doğmuştur.

“İstanbul Bilgi Üniversitesi bir süredir eğitim vermekte olduğu Dolapdere kampüsünün kullanımı konusunda, 2012 güz dönemi itibarıyla küçülme kararı almış ve söz konusu küçülmenin doğal bir yansıması olarak hasıl olan ihtiyaç fazlası personelin öncelik gönüllü ayrılmak isteyenlere verilmek üzere, tüm yasal hakları ve tazminatları verilmek kaydıyla işten ayrılma işlemleri Ağustos ayı içerisinde yapılmıştır.  

“Ali Özcan bu süreç tamamlandıktan sonra sağlık sorunlarını sebep göstererek gönüllü olarak işten ayrılmak istediğini belirtmiş ve bu isteğini bağlı bulunduğu şefi, amiri ve arkadaşları ile de paylaşmıştır.  Kendisine derslerin başlangıcına kadar ilave bir kadro küçülmesinin mümkün olmadığı açıklanmış, eğer bu yönde bir ihtiyaç doğarsa kendisine bilgi verileceği belirtilmiştir.

“Derslerin başlangıcı ve yeni kampüs yerleşimi ile beraber kadro küçülmesi amacıyla gönüllü olarak çalışanlarımızdan gelen taleplere bakılmış ve Ali Özcan ile beraber iki destek personelimize hala gönüllü ayrılmak isteyip istemedikleri sorulmuştur.  Amirlerine verdikleri olumlu cevap üzerine üç çalışanımız aynı gün Personel Daire Başkanlığı’na yönlendirilmiştir.

“Diğer iki çalışanımız gerekli evrakı imzalamış ama Ali Özcan Personel Daire Başkanlığı ile yaptığı görüşmede işten ayrılmaktan vazgeçtiğini dile getirmiştir.  Bu isteğini amirine iletmiş, amiri de işine devam edebileceğini belirtmiştir. Personel Daire Başkanlığı da bu çıkışın iptal edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

“Ali Özcan bir süre sonra Personel Daire Başkanlığı’na tekrar başvurarak gönüllü olarak işten ayrılmak istediğini bildirmiştir. Böylece işten ayrılma süreci ilgili mevzuat uyarınca başlatılmıştır.

“Ali Özcan tüm yasal hakları ve tazminatı verilerek (birikmiş izin hakları, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı) ve işsizlik maaşını alması sağlanacak şekilde gerekli evrak düzenlenerek işten çıkarılmıştır.

“Mateessüf, gönüllü olarak işten ayrılan Ali Özcan, çalıştığı dönemde katılmış olduğu bir etkinlikten ve sendikalı olmasından dolayı işten çıkarıldığını iddia ederek konuyu basına gerçekdışı bir şekilde yansıtmıştır.  Yukarıda görüleceği üzere, Ali Özcan’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi ile iş akdinin sona ermesine yönelik süreçte çalışma performansı veya katıldığı etkinlikler rol oynamamıştır. Kaldı ki söz konusu etkinlik dışarıdan katılıma açık olup gizli değildir; bu etkinliğe katılan diğer çalışanlarımız İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki görevlerine devam etmektedir. Ayrıca, sendika üyeliği kişiye özel bir bilgi olup kurumumuz tarafından bilinmemektedir.

“Kurulduğu günden bu yana kamuoyunda özgürlükçü ve demokrat duruşuyla bilinen İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu kimliğini zedeleyecek şekilde basında yer alan söz konusu asılsız haberlerden üzüntü duymaktadır.  Yaptığı açıklamalarla buna sebep olan eski çalışanımıza yasal yollardan gerekli uyarı yollanmış, eğer bu asılsız ve gerçek dışı suçlamalarına devam ederse üniversitemizin her türlü yasal hakkını kullanacağı bildirilmiştir. “

Yorum yazın