Gündem

İfade vermek değil, ifade etmek isteyenler yarın Beşiktaş'ta

Yazan: HaberVs

Çok sayıda sivil toplum örgütü ve partinin yer aldığı Milyonlar Adalet İstiyor İnisiyatifi Özel yetkili mahkemelere karşı yarın kampanya başlatıyor

Aralarında DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği gibi sivil toplum örgütleri ve sosyalist partilerin bulunduğu kuruluşların biraraya geldiği Milyonlar Adalet İstiyor İnisiyatifi (MAİ) yarın (24 Mart 2012) Beşiktaş Meydanı'nda düzenleyeceği forumla Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle Mücadele Yasası'na karşı imza kampanyası başlatıyor.

Yayınladıkları çağrıda “Adaletsizliğe ve zulme karşı birleştiklerini” ifade eden kuruluşlar, DGM'lerin kılık değiştirmiş hali olan özel yetkili mahkemelerin ve “toplumla mücedele yasası” olarak niteledikleri Terörle Mücadele Yasasının kaldırılması için toplumun her kesimine çağrıda bulunuyor.

“Biz AKP'ni ileri demokrasi adı altında dayattığı baskı düzenini değil, demokratik hak ve özgürlüklerimizi istiyoruz, biz söz eylem ve basın özgürlüğü istiyoruz, ifade vermek değil, ifade etmek istiyoruz diyen MAİ, TBMM'ye verilmek üzere hazırladığı dilekçeyi yarın saat 14:00'te Beşiktaş Meydanı'nda düzenleyeceği forumla imzaya açıyor.

Forumdaki konuşmacılar

Lami Özgen (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu/ KESK Genel Başkanı),  Erol Ekici (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu/ DİSK Genel Başkanı), İbrahim Çiçek (Atılım Gazetesi Yayın Yönetmeni), Zeynep Altıok (Toplumsal Bellek Platformu), Rıdvan Turan (Sosyalist Demokrasi Partisi/SDP Genel Başkanı),  Züleyha Gülüm (Savunmaya Özgürlük Platformu), Sebahat Tuncel (Halkların Demokratik Kongresi/HDK- Barış ve Demokrasi Partisi/ BDP İstanbul Milletvekili), Sema Solaklı (Özgürlük ve Dayanışma Partisi/ÖDP), Zerrin Oglagu (Türk Tabipleri Birliği/TTB),  Emine Ocak (Cumartesi Annesi), Necati Abay (Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu/ TGDP sözcüsü)  Ömür Çağdaş Ersoy (Hopa davası),  Mustafa Hotlar (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası/Dev Sağlık İş)

MAI'yi oluşturan kurumlar

KESK, DİSK, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), TTB, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), TGDP), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), PEN Türkiye Merkezi, Ahmet ve Nedim'in Gazeteci Arkadaşları (ANGA), İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), BDP, Emekçi Hareket Partisi (EHP), Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP), Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), SDP, Halkevleri, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), İşçilerin Sosyalist Partisi (SP), Kaldıraç, Partizan, Köz, Toplumsal Özgürlük Parti-Girişimi (TÖP-G), Sosyalist Gelecek Parti Girişimi, Sosyalist Birlik Hareketi (SBH), Öğretim Üyeleri Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Avukatlar Vakfı, Kangal Dernekleri Federasyonu, Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi.

Yorum yazın